Innovasjon Norge

Innovasjon Norge bidrar til bærekraftig vekst og eksport for norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse.I flere år på rad har Innovasjon Norge ligget helt på topp eller høyt oppe på lister over de mest attraktive arbeidsgiverne for studenter og yrkesaktive.