FN-sambandet

I FN-sambandet arbeider vi med kommunikasjon og engasjement om FN og bærekraftsmålene.

Vi har hele spekteret fra barnehage til universitet og befolkningen generelt som målgruppe. Morsomt nok kan vi ta opp de samme problemstillingene for alle disse målgruppene: - Hvordan skaper vi fred?, - Hvordan kan mennesker leve i harmoni med naturen og alt levende? Vi håper og vil arbeide for at de dagene du er i Externship hos oss så vil du være med oss på skolebesøk, gjennomføre undervisningsopplegg og møte mange mennesker. Vi er veldig interesserte i å inkludere dine unike erfaringer og kunnskap i vår undervisning i den tiden du er sammen med oss.   

Les mer om FN-Sambandet på vår nettside: FN-sambandet

Hvem kan søke Externship hos oss?

Vi kan ta imot 4 motiverte studenter med ulike fagbakgrunner. 

fn-sambandet-og-logo.png