Fjordkraft. Kundeopplevelse og digitalt salg

Er du interessert i markedsføring?

Fjordkraft er det største sluttbrukerselskapet for strøm i Norge. Fjordkraft startet med mobiltelefoni i privatmarkedet i april 2017 og er Norges største mobilaktør uten eget nett.

Fjordkraft tilbyr tjenester for lavutslippssamfunnet og drifter et alliansekonsept bestående av 35 mindre strømselskaper som kjøper tjenester av Fjordkraft.

Ved utgangen av 2021 hadde Fjordkraft 379 fast ansatte. Hovedkontoret er i Bergen. 

Fjordkraft er en del av Elmera Group ASA, som inkluderer strømleverandører i Norge, Sverige og Finland, samt teknologi- og tjenesteselskaper knyttet til kraftmarkedet.

I Externship kan vi ta imot 1 student i avdeling Kundeopplevelse og digitalt salg

Aktuelle oppgaver du kan få bidra med hos oss er:

  • skrive artikler
  • teksthjelp til e-poster og SMS i forbindelse med kundekommunikasjon
  • innhold til sosiale medier
  • gå gjennom nettsidene våre, og komme med forslag til forbedringer
  • gå gjennom annonsene våre, og komme med forslag til forbedringer

Utdanningsbakgrunn som er aktuell om du vil søke Externship hos oss er: 

  • Digital kommunikasjon/markedsføring/salg
  • Tekstforfatter
  • UX-design
  • Kreativ markedskommunikasjon

Her kan du lese mer om oss i Fjordkraft. Velkommen til oss!