Fjordkraft. Produkt og tjenesteutvikling

Bli kjent med oss i Fjordkraft som arbeider med produkt og tjenesteutvikling.

Fjordkraft er det største sluttbrukerselskapet for strøm i Norge.

Fjordkraft startet med mobiltelefoni i privatmarkedet i april 2017 og er Norges største mobilaktør uten eget nett.

Fjordkraft tilbyr tjenester for lavutslippssamfunnet og drifter et alliansekonsept bestående av 35 mindre strømselskaper som kjøper tjenester av Fjordkraft.

Ved utgangen av 2021 hadde Fjordkraft 379 fast ansatte. Hovedkontoret er i Bergen. 

Fjordkraft er en del av Elmera Group ASA, som inkluderer strømleverandører i Norge, Sverige og Finland, samt teknologi- og tjenesteselskaper knyttet til kraftmarkedet.

Vi kan ta imot 1 student i Externship i avdeling: 

Produkt og tjenesteutvikling, Fjordkraft privat

Arbeidsoppgaver vi holder på med er blant annet:

  • Produkt og konseptutvikling
  • Forbedringsforslag til produktutvalget
  • Prosess- og rutineforbedringer
  • Juridisk-vurdering av konkrete produkter og tjenester

Vi er åpen for ulike typer utdanningsbakgrunner, men du kan gjerne ha fag innen: prosjektledelse, markedsføring, jus eller økonomi.

Her kan du lese mer om oss i Fjordkraft. Velkommen til oss!