Bærekraftige liv

Er du interessert i folkehelse og bærekraft?

I lokalsamfunnet som omgir deg finnes det interessante mennesker du ikke kjenner og et mylder av små løsninger på store, globale utfordringer. Her, midt i hverdagen, er det lett å skape konkrete endringer. Bærekraftige liv er eksempler på folk som handler og viser hvordan vi kan skape positiv endring i lokalsamfunnet. Gjennom frivillig arbeid jobber vi med lokale løsninger på globale problemer som klimautfordringer, ensomhet og manglende integrering.

I Externship-perioden vil du/dere bli med i organisering og gjennomføring av et prosjekt i en av våre lokale grupper i Bergen.

Et Externship hos oss passer for studenter som er interessert i folkehelse, bærekraft m.m. 

Vi kan ta imot 4 studenter og holder til på Lystgården, Kanonhaugen 39, 5097 Bergen. 

Velkommen til oss!