Equinor, Informasjonsteknologi

Er du interessert i informasjonsteknologi, matte eller fysikk?

Equinor er et internasjonalt energiselskap som har forpliktet seg til langsiktig verdiskapning i en lavkarbon-framtid. Vårt formål er å omdanne naturressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet. Equinors portefølje inkluderer olje og gass, fornybar energi og lavkarbonløsninger, og selskapet har ambisjoner om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050. Equinor har hovedkontor i Stavanger, og er den ledende operatøren på norsk kontinentalsokkel. Vi er til stede i rundt 30 land verden over.

Informasjonsteknologi: Få et innblikk i hvordan vi jobber med software utvikling og bruk av ny teknologi i hverdagen. Vi kan ta imot 2 studenter i Externship. 

Aktuell utdanningsbakgrunn: Informasjonsteknologi, matte, fysikk

Her kan du lese mer om oss i Equinor. 

Dette er din mulighet til å se hvordan en vanlig arbeidsdag i Equinor kan være. Velkommen til å søke Externship hos oss!