Equinor, Drift og vedlikehold

Studerer du mekaniske fag, automasjon, elektro eller prosess/driftsingeniør?

Equinor er et internasjonalt energiselskap som har forpliktet seg til langsiktig verdiskapning i en lavkarbon-framtid. Vårt formål er å omdanne naturressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet. Equinors portefølje inkluderer olje og gass, fornybar energi og lavkarbonløsninger, og selskapet har ambisjoner om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050. Equinor har hovedkontor i Stavanger, og er den ledende operatøren på norsk kontinentalsokkel. Vi er til stede i rundt 30 land verden over.

Er du interessert i å se hvordan en vanlig arbeidsdag i Equinor kan være? 

Drift og vedlikehold:  Du får følge ansatte på Sandsli som støtter plattformene våre i Nordsjøen i den daglige driften innen fagområder som prosess/drift, mekanisk, elektro, automasjon og vedlikeholdsstyring.

Aktuell utdanningsbakgrunn: 

Mekaniske fag, automasjon, elektro, prosess/driftsingeniør, vedlikeholds styring, planlegging. Vi kan ta imot 2 studenter. 

Du kan lese mer om Equinor her. 

Velkommen til oss!