Equinor, Subsurface

Studerer du geologi, geofysikk, kjemi eller matematikk?

Equinor er et internasjonalt energiselskap som har forpliktet seg til langsiktig verdiskapning i en lavkarbon-framtid. Vårt formål er å omdanne naturressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet. Equinors portefølje inkluderer olje og gass, fornybar energi og lavkarbonløsninger, og selskapet har ambisjoner om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050. Equinor har hovedkontor i Stavanger, og er den ledende operatøren på norsk kontinentalsokkel. Vi er til stede i rundt 30 land verden over.

Hvilke avdelinger vil det vært aktuelt at studentene besøker: 

Subsurface: Besøke leveranse enheter innen subsurface studier i geologi, geofysikk, reservoar, brønn planlegging etc. Vi tar imot 4 studenter. 

Aktuell utdanningsbakgrunn: Geologi, geofysikk, fysikk, kjemi, matematikk, data science, reservoar teknologi.

Her kan du lese mer om oss i Equinor.