Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Hvordan er det å arbeide i et direktorat?

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse  er underlagt Kunnskapsdepartementet. Direktoratet har et samlet, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgaver innenfor høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er faglig rådgiver for Kunnskapsdepartementet, iverksetter politikken og samordner virkemidlene.

Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universiteter og høgskoler. Vi jobber for å løfte kompetansen i befolkningen, gjøre utdanning og opplæring av høy kvalitet tilgjengelig for alle hele livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.

Studentene som er i Externship hos oss skal besøke Avdeling for globalt samarbeid og kapasitetsbygging.

Avdelingen forvalter virkemidler og kunnskap som fremmer kvalitetsutvikling og globalt kunnskapssamarbeid. Vi har ansvar for arbeidet knyttet til Panoramastrategien, I tillegg forvalter vi NORPART, partnerskapsprogrammet som støtter samarbeid med det globale sør. Ansvaret for arbeidet med å fremme Norge som samarbeids- og studieland ligger også til avdelingen.

Arbeidsoppgavene vil være knyttet til Study in Norway og profilering av Norge som studieland og/eller arbeidet knyttet til Panoramastrategien.

Hvem kan søke? Vi er åpne for studenter med ulik fagbakgrunn, men de fleste som arbeider i avdelingen i dag har en bakgrunn innen samfunnsvitenskapelige fag, humaniora og kommunikasjon/mediefag. I tillegg er det flere med fremmedspråklig kompetanse. 

Vi kan ta imot 1-2 studenter. Her finner du mer informasjon om oss.