Bergen Næringsråd

Bergen Næringsråd er den største medlemsorganisasjonen for næringslivet i Bergensregionen med over 3200 medlemmer.

Vi representerer til sammen over 100.000 arbeidstakere. Vi er våre medlemmers talerør og fremmer næringslivets interesser politisk. Med nærmere 200 medlemsmøter hvert år har vi spennende aktivitet på tvers av næringer og fagfelt.

Bergen Næringsråd er også en ambassadør for bærekraftig næringsliv og utvikling, og er pådriver for at Norge når sine klimamål i 2030.

Studentene som kommer til oss i Externship vil kunne følge avdeling for næringspolitikk, møtearena og/eller kommunikasjon. Hos oss vil det være interessant for alle studenter som er interessert i næringslivet.

Aktuell studiebakgrunn kan være samfunnsvitenskapelige fag og  kommunikasjonsfag . Vi kan ta imot 1-2 studenter.

Velkommen til oss i Bergen Næringsråd!