Bergen Byarkiv

Byarkivet er arkivmyndighet og arkivdepot for Bergen kommune.  Det eldste materialet er fra 1550 og det yngste kun et par år gammelt. Er du interessert i å få bedre innsikt i arbeidsoppgavene på et Byarkiv?

Det geografiske området som dekkes av Byarkivet er stort sett begrenset til nåværende Bergen kommune. Byarkivet forvalter også en stor en stor mengde privatarkiver. Enkelte privatarkiver inneholder informasjon om hele fylket eller Vestlandet, og noen har materiale fra hele verden.

Vi ønsker vi å plassere studentene på den avdelingen som passer deres kompetanse, bakgrunn og interesser best. Aktuell fagbakgrunn kan være humaniora, samfunnsfag og IKT.

Avdelingene ved Byarkivet er:

Avd. for formidling: Gjør materiale fra arkivet tilgjengelig etter henvendelser fra publikum, og gjennom ulike tiltak som publikasjoner og nettsider

Avd. for moderne arkiv: Utarbeider og vedlikeholder rutiner for arkivdanning i kommunen, tar imot elektroniske arkiver som skal avleveres, utarbeider innsynsløsninger, og digitaliserer arkivmateriale på oppdrag fra både offentlige og private aktører

Avd. for depot: Tar imot arkiver som skal avleveres til Bergen byarkiv, og har blant annet ansvar for drift og sikkerhet i arkivlokalene

Avd. sentralarkivet: Er kommunens dokumentsenter med den daglige arkivfunksjonen for byrådsavdelingene og en rekke av oppfølgingsenhetene, og har ansvar for å publisere offentlig journal for kommunen

Avd. for privatarkiv og oppdragsvirksomhet: Systematiserer og katalogiserer arkiver for offentlige aktører, og jobber for å sikre bevaring av private arkiver.

Skriv gjerne hvilken avdeling du ønsker å besøke. 

Vi ønsker å ta imot to studenter i to dager. Det er ønskelig å ta imot studentene fra siste halvdel av oktober og utover frem til 12. november.