Avo Consulting

Avo Consulting består helt enkelt av rundt 100 problemløsere som liker å hjelpe andre å prestere bedre gjennom smart bruk av teknologi.

Vår misjon er å hjelpe organisasjoner med å lukke gapet mellom dagens og fremtidens muligheter med teknologi og hvordan det faktisk brukes. Vi ønsker rett og slett at vi mennesker skal føle oss nyttige og mer menneskelige.

Vi er et ungt selskap i sterk vekst, og i løpet av 6 år har vi etablert oss som en ledende aktør innen digital transformasjon ved å hjelpe organisasjoner å ta i bruk ny og tilgjengelig teknologi for å tilpasse seg fremtidens forretningsmuligheter. På den måten er vi også med på å skape fremtidens arbeidsliv.

Studentene i Externship vil følge et prosjektteam som jobber med prosessforbedring og automatiseringsteknologi. Å jobbe med endring handler om å kombinere ulike perspektiver på hva som skaper verdi for kunden. For å lykkes trenger vi tverrfaglig kompetanse med forståelse for både organisasjon, mennesker, prosess, struktur, design og teknologi.

I Avo har vi ingen avdelinger – vi bygger et økosystem av endringsagenter som jobber sammen for å drive kunderettet innovasjon og forbedring. Sammen bygger vi fremtidens organisasjoner ved å arbeide i skjæringspunktet mellom jobb og hobby, vi liker å kalle det jobby!

AVO Consulting kan ta imot 2 studenter, og alle utdanningsbakgrunner er  aktuelle.