Externship med Katharina

«Gjennom mitt Externship har jeg fått en fot innenfor arbeidslivet, og jeg har åpnet øynene for hva jeg kan jobbe med etter studiene»

PROFILlINKEDIN.png

Katharina Caspersen Salen er en av flere studenter som har benyttet seg av Sammen sin Externship-ordning, og hadde våren 2022 et Externship i Shearwater Geoservices. I et intervju med Katharina forteller hun at hennes erfaringer fra Externship kommer til nytte nå som hun er ferdigutdannet og skal søke etter fulltidsjobb.

Ønsket et innblikk i arbeidslivet

Katharina har studert bachelor i Arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen, og har i tillegg en bachelorgrad i rettsvitenskap. Katharina forklarer at begge disse studiene i liten grad knytter studentene til næringslivet, og at studenter gjennom et studieløp sitter igjen med lite relevant erfaring fra arbeidslivet. Hun hadde et ønske om å få innsikt i hvordan hennes studier er relevant for arbeidslivet, og var derfor ikke i tvil om å søke da hun fikk høre om Externship-ordningen gjennom Karrierekompasset.

En lærerik søknadsprosess

Studenter søker Externship ved å skrive et motivasjonsbrev og lage en prioritert liste med selskaper de kunne tenke seg å ha Externship i. Deretter blir studentene kontaktet av Sammen for en samtale med en karriereveileder, hvor studentene forteller om sin motivasjon.

«Å søke på Externship er litt som å søke på en vanlig jobb, så det er en veldig god erfaring for unge som ikke har søkt så mange jobber før» forteller Katarina Caspersen Salen.

Katharina forteller videre at hun fikk god støtte fra Sammen gjennom hele prosessen, og at det var tydelig at Sammen gjorde hva de kunne for å matche studentene med ønsket bedrift. Dette gjorde at hun følte at prosessen med å søke Externship var behagelig og lærerik.

Fikk bryne seg på oppgaveløsning

I sitt Externship fulgte Katharina en ansatt med lignende studiebakgrunn som henne selv i to arbeidsdager. På den måten fikk hun et godt innblikk i hvordan en arbeidsdag i Shearwater Geoservices kan se ut. Hun fikk i tillegg en solid introduksjon til selskapet, og hun fikk hilse på flere ansatte med ulike roller.

Katharina fikk også prøve seg på flere arbeidsoppgaver. Blant annet fikk Katharina i oppgave å gi feedback på en presentasjon som handlet om organisasjonspsykologi og dataanalyse. Katharina tok også del i flere møter, hvor hun fikk komme med innspill i flere prosjekter. Hun fikk dermed bruk for teorier hun hadde lært gjennom studiene, noe hun opplevde som spennende og lærerikt.

Følte seg godt ivaretatt

«Jeg ble veldig godt tatt imot, og det var veldig tydelig at de brukte mye tid og ressurser på meg» forteller Katharina Caspersen Salen.

Katharina ble positivt overrasket over hvor godt Shearwater Geoservices hadde planlagt Externshipet, hvor hun forteller at dagene var varierte med et strukturert opplegg. I tillegg opplevde Katharina at de ansatte var imøtekommende, og at de hadde en genuin interesse for hennes kunnskap og innspill.

Oppfordrer medstudenter til å søke

Katharina sitter igjen med en positiv opplevelse av sitt Externship, og mener flere studenter bør benytte seg av tilbudet. Hun understreker flere ganger gjennom intervjuet at hun følte seg inkludert og verdsatt gjennom Externshipet, og at hun knyttet kontakter hun tror vil komme henne til gode senere.

«Man får en fot innenfor døra, og man får mulighet til å vise seg fram», forteller Katharina Caspersen Salen.

I tillegg opplevde hun å lære mye om selskapet og bransjen, og hun fikk et solid innblikk i hvordan hennes studier kan anvendes i praksis. Dette er noe hun understreker at flere studier mangler, og at Externship derfor er en nyttig ordning for alle studenter som ønsker et innblikk i arbeidslivet.