Externship bryter ned veggen mellom studier og arbeidsliv

Det er ikke alltid lett å vite hva som venter i arbeidslivet etter studiene. Gjennom et Externship kan studenter få et innblikk i hvordan en arbeidshverdag kan se ut.

Denne artikkelen ble først publisert på veilederforum.no

Illustrasjonsbilde, studenterStudenter_web - Copyright Cecilie Bannow-5729.jpg

Karim begynte nylig på bachelor i generell psykologi. På karriereveiledning hos oss forteller han at han vurderer å slutte. Han synes det er vanskelig å forstå hvordan han kan bruke det han lærer i en jobb. Og hvordan jobber man egentlig med psykologi, om man ikke skal drive med behandling? 

Julie er snart ferdig med utdanningen sin i økonomi og administrasjon. Hun vil ut i jobb, men vil ikke jobbe “bare med tall”. Nå har hun tatt kontakt med oss for å få hjelp til hvor hun skal begynne. For hva gjør egentlig økonomer der ute? Hva kan hun egentlig, og hvordan kan hun oversette det til noe som kan være nyttig for arbeidslivet?  

Andreas begynte på biomedisin i fjor og er hos oss for å planlegge veien videre. Han har forsøkt å søke på nettet etter hva som kan være lurt å gjøre for å få jobb. Han har blitt lettet av å lese at biomedisin er et fagområde i vekst, men har ennå ikke funnet noen som kan fortelle ham hva han egentlig kan jobbe med. 

Innblikk i arbeidslivet

Som karriereveiledere i høyere utdanning møter vi jevnlig studenter som Karim, Julie og Andreas. Felles for dem og flere er at de opplever at arbeidslivet er som gjemt bak en vegg. De vet at det finnes noe for dem i fremtiden, men mangler en opplevelse av hvordan dette kan se ut. Av og til holder det med god og konkret informasjon, men flere uttrykker et behov for å se en arbeidshverdag i praksis. 

Praksis er et hett tema i høyere utdanning for tiden, både på politisk og institusjonelt nivå, men det skal mye til før mange nok studenter får tilgang til en god praksisplass. Derfor har Sammen Karriere startet prosjektet Externship - et kjapt innblikk i en relevant arbeidsplass, og hverdagen bak “veggen”. 

Stort utbytte 

Første kull var ute i bedrift våren 2019. Hver student ble matchet med en arbeidsplass hvor de kunne få innsikt i det de var opptatt av, og det de var nysgjerrige på. Før de dro ut, deltok de på et kompetanseseminar der de fikk jobbe med ulike tema innen karrierelæring, eksempelvis kartlegging av egen kompetanse. Målet med seminaret var å ruste studentene til å få mest mulig ut av oppholdet.  

Evalueringene vi har fått inn i etterkant har utelukkende vært gode; både fra studenter og arbeidsgivere. Av utbyttet studentene trekker frem, er det flere ting som går igjen. Oppholdet gir dem:

  • Et innblikk i hva de kan jobbe med, inkludert hvilke arbeidsplasser og bransjer de kan jobbe i, og mulige karriereveier dit.
  • Innsikt i konkrete arbeidsoppgaver og hvordan teori kan omgjøres til praksis.
  • Informasjon om arbeidslivets behov og aktuelle og relevante prosjekter.
  • Mulighet til å knytte nettverk.

Gevinst for begge parter 

Noen studenter har fått tips til masteroppgave, andre har fått jobbtilbud som resultat av oppholdet. Et par av studentene havnet i bedrifter som ikke var så relevante som de først hadde forventet. Likevel forteller de at Externship-oppholdet ga økt bevissthet om hva de ikke ønsker eller passer til.

Bedriftene på sin side trekker frem anledningen til å holde seg oppdatert på hva som rører seg i den høyere utdanningssektoren. Flere ser Externship som en mulighet til å bli kjent med potensielt nye kollegaer. I våre øyne tar bedriftene vi samarbeider med også et samfunnsansvar, som de med god grunn kan være stolte av.

Tre suksesskriterier

Vår erfaring med Externship er at det tilfører noe til den tradisjonelle veiledningen. Supplementet ligger i erfaringen - å få kjenne det på kroppen. Å få erfare en kultur, å få møte menneskene, å få se noen utføre de faktiske arbeidsoppgavene. Men vi tror ikke at Externship er en løsning for alle studenter, eller at læringsutbyttet vil være likt for alle.

For oss er det tre suksesskriterier som peker seg ut. Det første gjelder målgruppe. Vi har valgt å rekruttere gjennom motivasjonsbrev, ikke gjennom karakterer eller CV. 

Det andre suksesskriteriet er forberedelse av studentene. Kompetanseseminaret i forkant gir studentene en anledning til å tenke gjennom, formulere og spisse hva de ønsker å få ut av oppholdet. Dermed øker sjansen for at hver enkelt får det utbyttet de trenger.

Til sist har vi vært opptatt av god og gjennomtenkt kommunikasjon med bedriftene. For å gjøre det enkelt og oversiktlig å delta, har vi blant annet utarbeidet et forslag til program for oppholdet, og gitt et tidsintervall for når oppholdet skal gjennomføres.

Veien videre

Når man ikke kan forestille seg arbeidet, er det utfordrende å tro på at utdanningen leder til jobb i fremtiden. Vi møter jevnlig studenter som forteller at dette påvirker både motivasjon og livskvalitet. 

Externship har for oss vært et lavterskeltilbud med gevinst for alle parter. Målet er å bygge bro mellom studentene og arbeidslivet, samt vise studentene hva som finnes der ute. 

Gjesteredaktør på veilederforum.no, Mirjam Harr Gunnufsen (karriereveileder ved Karriere Oslo), bearbeider og redigerer tekstene i Veiledning i praksis.