Externship: Virksomheter

Hvor kan du søke? Her har vi listet opp alle virksomhetene du kan søke hos.

SØK EXTERNSHIP NÅ

  • Et kjapt innblikk i en vanlig arbeidsdag i drømmejobben
  • Varighet 2 dager i september/oktober
  • Lavterskel og uforpliktende for begge parter
  • Aktuelle bedrifter er bla. Mowi, NAV, Bergen Kommune, Vestland Fylkeskommune, SWECO, Raftostiftelsen og mange flere

Søknadsfrist 31.8.

Apriil PR AS

Apriil - PR-rådgiver

Få et innblikk i hvordan rådgiverne i Apriil PR bidrar til å løse kundenes kommunikasjonsutfordringer.

Vi tar i mot en student til vårt kontor på Møhlenpris i Bergen. Du vil ta del i hverdagen i et PR-byrå og få et innblikk i hvordan rådgiverne jobber. Dagene er ofte uforutsigbare, så vi kan dessverre ikke legge opp detaljerte planer for studenten. Her er det snakk om å kaste seg inn i et miljø og gripe de mulighetene som akkurat disse dagen gir. Vi anbefaler at du iallefall er med oss på mandagsmøtet der alle medarbeiderne samles for å gå gjennom gjøremålene for den kommende uken.

Les mer

Askøy kommune

Askøy kommune - Vil du se hvordan kommuner jobber med utvikling?

I Askøy kommune arbeider avdelingen Tjenesteutvikling med å utvikle kommunens tjenester til beste for innbyggerne, næringsliv og ansatte. Spesielt jobber avdelingen med digitalisering og kvalitetsforbedring av kommunens tjenester. Avdelingen er tverrfaglig sammensatt og jobber med prosjekter i alle deler av kommunen. Se hvordan vi arbeider og la deg forhåpentligvis inspirere til å ønske å jobbe her!

Les mer

Bergen kommune, Etaten Samfunnssikkerhetens hus

Bergen Kommune - Innbyggerens vei inn til kommunen

Innbyggerservice, Bergen kommune: Innbyggerservice er kommunens sentrale servicetorg og ansikt utad. Innbyggerservice svarer på spørsmål og veileder innbyggere gjennom en rekke kanaler som telefon, chat, epost og personlig oppmøte.

Innbyggerservice hjelper innbyggere å finne frem til rett avdeling, besvarer spørsmål om tjenester og kan gi veiledning til en rekke søknader. De ansatte ved Innbyggerservice har derfor en bred kunnskap om kommunens tjenester og tilbud.

Les mer

Clariant Oil Services Scandinavia AS

Clariant - Sales Manager Norway

Leveranse av produksjonskjemikalier til olje produksjon, norsk sektor.

Avdeling og arbeidsoppgaver i virksomheten

  • Salg og miljøgodkjenning av produksjonskjemikalier til oljeindustrien, norsk sektor
  • Oppfølging av kjemikalier doseringer/behandlinger
  • Laboratoriekvalifisering av kjemikalier

Les mer

itslearning

Itslearning - Produkteierskap og produktforvaltning

Få et unikt innblikk i moderne produktforvaltning

I et externship hos oss vil vi strekke oss etter å la deg få innsyn i, og delta i, så mange av disse aktivitetene det er mulig å presse inn i to dager. Målet er at du skal få et godt overblikk over hvordan hverdagen er for de ulike rollene i teamet vårt.

Kavli

Externship i Markedsavdelingen

Markedsavdelingen i Kavli og Q-Meieriene består av godt over tjue dedikerte medarbeidere som jobber med noen av de sterkeste merkevarene innen norsk dagligvare. Vi har stor faglig tyngde og bredde, vi er nyskapende, og vi holder høyt tempo. Er du opptatt av lønnsomhet, vekst og innovasjon? Vil du være en del av et vinnerlag der du jobber mot krevende mål sammen med andre?

Les mer

Mowi ASA

Mowi - Driftstekniker

MOWI er verdens ledende sjømatselskap og den største produsenten av oppdrettslaks. Selskapet er representert i 24 land og har totalt 13 233 ansatte på verdensbasis. Mowi dekker hele verdikjeden fra fôr til tallerken, og produserer 6,2 millioner sunne og smakfulle måltider hver eneste dag.

Viktigste arbeidsoppgaver er:

  • Bærekraftig produksjon av sunn mat til kvalitetsbevisste kunder
  • Fôring, kontroll og ettersyn av laks og rensefisk 
  • Kontroll og vedlikehold av teknisk utstyr og anlegg  

Les mer

Sammen - Studentsamskipnaden på Vestlandet

Sammen - Kommunikasjonsrådgiver

Få et innblikk i hvordan vi jobber med kommunikasjon ut mot studentene i Bergen, Sogndal, Førde, Stord og Haugesund.

Avdeling og arbeidsoppgaver

Kommunikasjonsavdelingen i Sammen jobber med innholdsproduksjon, medierådgivning, strategisk kommunikasjon, ulike typer kampanjer og mye, mye mer.  

Forventninger til studenten(e)

En dag hos oss vil gjerne gi aller mest utbytte for deg som studerer medievitenskap, journalistikk eller markedsføring, men vi tar gjerne i mot alle typer studenter, som kan tenke seg å få et innblikk i hverdagen til en kommunikasjonsrådgiver i Sammen. I vår avdeling har vi vidt forskjellig akademisk bakgrunn. 

Raftostiftelsen

Raftostiftelsen - Nysgjerrig på hvordan man jobber med menneskerettigheter?

Få innsikt i hvordan en ideell organisasjon med hovedsete i Bergen jobber med menneskerettigheter. 

Raftostiftelsen er en ideell organisasjon som arbeider for å fremme menneskerettigheter. Raftostiftelsen jobber idag ut ifra tre kjernevirksomheter: Den årlige Raftoprisen, oppfølging av mottakere av Raftoprisen og menneskerettighetsundervisning. Hver uke er ulik, og det er hele tiden mye spennende som skjer i Raftostiftelsen. 

Les mer

Universitetet i Bergen

Få ett innblikk i arbeidshverdagen til UiBs rektor

Bli med rektor Margareth Hagen som jobbskygge for en dag og lær om hvordan arbeidshverdagen foregår i UiBs ledelse.

Les mer

Vestland fylkeskommune

Vestland fylkeskommune - Jurist eller samfunnsviter

Vi vil at folk skal får oppleve kunst og kultur av ypparste kvalitet i nærmiljøet sitt. Dette gjeld særleg barn, ungdom og seniorar. Vi forvaltar ei rekkje tilskotsordningar på ulike delar av kunst- og kulturområdet, og vi jobbar for å utvikle både kunst- og kulturlivet i fylket vårt på best mogleg måte.

Les mer

Bergen kommune, Etaten Samfunnssikkerhetens hus

Bergen Kommune - Bli med på jobb i Samfunnssikkerhetens hus

Samfunnssikkerhet defineres ofte som «samfunnets evne til å verne seg mot og håndtere hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner og setter liv og helse i fare." Slike hendelser kan være utløst av naturen, være et utslag av tekniske eller menneskelige feil eller bevisste handlinger. Samfunnssikkerhet handler om å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta innbyggernes liv, helse og grunnleggende behov. Samfunnssikkerhet handler om evnen til å forutsi, forebygge og håndtere farehendelser, i et vidt hendelsesspekter. Fra de hendelsene som oppstår daglig - til de hendelsene som er mer sjeldne, sammensatte og rammer mennesker, verdier og miljøet vårt med stor kraft.

Les mer

Bergen kommune, Etaten Samfunnssikkerhetens hus

Bergen Kommune - Delta i arbeidet med fairtrade og etisk handel

Er du opptatt av næringsutvikling, miljø eller menneskerettigheter? Bergen kommune satser sterkt på fairtrade og etisk handel. Hvordan tar kommunen hensyn til omgivelsene i sine forretninger? Hvilket ansvar har næringslivet? Om dette virker interessant, kan du delta i arbeidet vårt.

Les mer

Hordaland tingrett

Externship ved Hordaland tingrett

Arbeidsoppgaver i virksomheten

Du får følgja ein dommar sin kvardag i tingretten i form av jobbskygging. 

Forventninger til studenten(e)

Dette vil passa best for jusstudentar som er meir enn halvvegs i studiet. 

Antall studenter og aktuelt tidspunkt for Externship

Me kan ta imot to studentar i tidsrommet september/oktober. Dato (2 dagar) blir avtala nærare når studentar er utvalde.  


itslearning

Itslearning - Utviklingsleder for en dag

Vil du være med å lære hvordan en utviklingsleder arbeider i et internasjonalt selskap med hovedkontor i Bergen?

Vi tilbyr externship hvor du kan være med Leder for Utvikling i itslearning over 2 dager hvor du kan få lære om Teknologiavdeligen hos itslearning. Du vil får mer kjennskap til avdelingen som har ansvaret for utvikling, release og vedlikehold av produksjonssystemer i itslearning. 

Jernbanedirektoratet

Jernbanedirektoratet - Vil du bidra til å utvikle morgendagens kollektivtilbud?

Seksjon for Regional samhandling Sør/Vest søker studenter med interesse for samfunnsplanlegging og kollektivtrafikk. Vi arbeider for å skape et bedre togtilbud og utvikle jernbanes rolle i kollektivsektoren.

Les mer

Kystrederiene

Kystrederiene - Bli kjent med arbeidet i en arbeidsgiver - og interesseorganisasjon

Få innblikk i hva det vil si å jobbe med politikk, kommunikasjon og næringsutvikling for rederier i nærskipsfarten.

Kystrederiene er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for rederier innen short sea shipping og aqua shipping. Kystrederienes medlemmer representerer ulike sektorer innen nærskipsfarten; bulkfartøy, stykkgods & container, service & multifunksjons, tankfartøy, spesialfartøy, passasjerfartøy og brønnbåter. Kystrederiene arbeider ut ifra at nærskipsfarten skal være en foretrukket transportør fordi den er både lønnsom, miljømessig bærekraftig og tilbyr gode og attraktive arbeidsplasser. 

Les mer

Sweco

Sweco - Følg en geotekniker i rådgiverbransjen

Få innsikt i hvordan det er å jobbe som geotekniker i bygge og anleggsbransjen.

Vil du være med å forme fremtidens byer og samfunn? Da er Sweco stedet for deg. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne forventer; rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren en person som alltid er tilgjengelig, med etterspurt kompetanse og som er engasjert i kundenes prosjekter. 

Sweco Bergen er Vestlandets største rådgiver og en arbeidsplass med lange tradisjoner, sterk lokal forankring og et ekte engasjement for lokalmiljøet.

Les mer

NAV region Vest

NAV - Inkluderingskontakt/markedskoordinator

Gjennomsnittsalderen i Norge øker. Vi får flere på pensjon og færre i arbeid. Antall unge med uførepensjon øker. Oljeinntektene minker. For å beholde den norske modellen må vi få ned fraværet og øke inkludering. Hvordan? Inkluderingskontakt/markedskoordinator jobber i samarbeid næringslivet for å selge inn og øke bevisstheten rundt de mulighetene som finnes og for å finne nye måter å øke inkludering av utsatte grupper.

Les mer

Universitetet i Bergen

UiB - Kommunikasjonsmedarbeider

Lyst til å lære mer om kommunikasjon knyttet til realfagene? Lyst til å formidle forskning eller skildre studentlivet? Her kan du få en smakebit

Du skal jobbe med innholdsproduksjon for digitale flater: 
uib.no, YouTube og sosiale medier
 
Forskningsformidling og studentrekruttering er to viktige strategiske mål hos oss. Vil du være med å jobbe fram budskap og innhold som kan bidra til å bygge omdømmet vårt?

Les mer

Veidekke Bygg

Veidekke - Se hvordan byggeprosjekter gjennomføres!

Er du en byggstudent som har lyst til å få innsikt i et faktisk byggeprosjekt i Bergensområdet?

Vi ønsker å invitere byggstudenter inn til midlertidig utplassering på byggeprosjekt i Bergensregionen. Hvilket prosjekt og tidspunkt avtales nærmere med studentene. 

Les mer

Kontaktperson:

Silje Lokøen
Tlf: 907 29 121
Send e-post