Kontaktinformasjon

Vår besøks- og leveringsadresse er:

Solheimsgaten 23B, 3 etg. Ca midt på Danmarksplass.

Postadresse: SiB-tannhelse, Postboks 2306, 5864 BERGEN

Telefon: 55 54 52 63

E-post: tannhelse@sib.no.