Timebestilling rådgiver

NB! Vi holder på med å skifte til et nytt bookingsystem for timebestilling hos rådgiver. Det er på plass i begynnelsen av oktober. I mellomtiden kan du bestille time ved å ringe 55 96 88 44.

Rådgivning

Rådgivning er et tilbud for studenter som trenger noen å snakke med, eller som ønsker råd og veiledning.  Typiske henvendelser kan omhandle manglende struktur i studiehverdagen, dårlig konsentrasjon eller lav motivasjon. Ensomhet, tap og relasjoner til familie, venner og kjæreste er andre vanlige tema.

Studier medfører perioder med mye stress. Rådgivere kan hjelpe studentene å håndtere en travel hverdag og unngå at den i for stor grad preges av bekymringer, uro eller nedstemthet.