Timebestilling psykolog

Vi tilbyr fremdeles timer hos rådgiverne og psykologene våre. Timene blir gjennomført via video eller telefon.

Telefon: 55 54 51 45 besvares mandag, tirsdag, onsdag mellom klokken 08.00 - 19.30 og torsdag, fredag mellom klokken 08.00 - 15.30.

Tar du kontakt på telefon anbefaler vi å finne et sted der du kan snakke mest mulig uforstyrret.
   

Mailkorrespondanse kan ikke benyttes pga. krav til sikkerhet.

  • Psykologtilbudet er for alle studenter som har betalt semesteravgift til Sammen
  • Det gis tilbud om behandling av psykiske plager av ulik grad/omfang. Ved individuell oppfølging vil tilbudet være av kort varighet. Ved behandling i gruppe er det mulighet for oppfølging over noe lengre tid.
  • Du trenger ingen henvisning fra lege.