Timebestilling psykisk helse

Telefon: 55 96 88 44 besvares mandag - fredag kl. 1000 - 1500 

Tar du kontakt på telefon anbefaler vi å finne et sted der du kan snakke mest mulig uforstyrret.
   

Mailkorrespondanse kan ikke benyttes pga. krav til sikkerhet.

  • Tilbudet er for alle studenter som har betalt semesteravgift til Sammen
  • Det gis tilbud om behandling av psykiske plager av ulik grad/omfang. Ved individuell oppfølging vil tilbudet være av kort varighet. Ved behandling i gruppe er det mulighet for oppfølging over noe lengre tid.
  • Du trenger ingen henvisning fra lege.
  • Det er for tiden kort ventetid for avtale.