Spørsmål og svar angående seksuell helse

Studentmedarbeider Ingeborg tok turen til lege Esther Gundersen ved Legene på Høyden for å få svar på det studentene lurer på med tanke på kjønnssykdommer, celleforandringer, prevensjon og mye mer.

Hva er en celleprøve? Hva skal en celleprøve måle/vise?

En celleprøve er en prøve som tas fra livmorhalsen med en myk plastikkbørste, den granskes i mikroskop på sykehuset for å avdekke eventuelle celleforandringer. Man vil kunne se forstadier til kreft og kunne henvise videre for ytterligere undersøkelser eller behandling dersom det skulle være behov for dette. Det tar cirka fire uker før man får svar på undersøkelsen.

Celleprøven kan være normal eller vise celleforandringer. Disse utvikler seg gradvis og over lang tid, fra lette forandringer til mer alvorlige forandringer før de potensielt utvikler seg til kreft. Dette kan ta mange år. De fleste celleforandringer går tilbake av seg selv, men dersom de ikke gjør det må man henvises for behandling. 

 
Hvor gammel må man være for å ta celleprøve?

Screeningundersøkelsen gjelder pasienter mellom 25 og 69 år, og tas hvert tredje år. Om det påvises forandringer kan hyppigere prøvetakinger være nødvendig. Dette vil kvinnen bli informert om. Det sjekkes også for HPV, som er årsaken til celleforandringer

Prøven kan også tas av pasienter som er yngre enn 25 år. Pasienter oppsøker oss ofte på grunn av symptomer som mellomblødninger eller store endringer i utflod. Pasienter som ikke har symptomer, men er bekymret for celleforandringer kan også ta prøven. Hos disse sjekkes det ikke rutinemessig for HPV, men kun ved gjentatte celleforandringer. Det er ikke uvanlig at de under 25 har celleforandringer. 


Hvilke symptomer må gutter være på vakt for, og hvilke må jenter være på vakt med tanke på kjønnssykdommer?

De aller fleste som er smittet med klamydia eller gonore har ingen symptomer, men noen kan oppleve symptomer i form av svie eller kløe. Andre symptomer kan for menn være utflod og for kvinner økt utflod (da det er vanlig å ha utflod for kvinner). Det er viktig å sjekke seg for klamydia og gonore, da disse vil kunne gi redusert fruktbarhet om de ikke behandles. 

 
Hva koster det å ta gynekologisk undersøkelse? Hvordan bestiller man time?

Det koster vanligvis rundt 200-300kr.

Du kan bestille time her


Hvorfor blir testing av mycoplasma og HIV nedprioritert til fordel for klamydia og gonore?

 Når pasienter kommer for å sjekke seg for klamydia/gonore med mistanke om dette koster undersøkelsen og behandlingen ingenting. 
Man sjekker vanligvis ikke for genital mycoplasma dersom pasienten ikke har symptomer. Om pasienten har symptomer og andre prøver er normale vil denne prøven kunne tas. Denne prøven og undersøkelse må pasienten selv betale for. Man vil kunne kjenne symptomer som svie eller livmorhalsbetennelse. Det er enda ikke vist at denne infeksjonen vil kunne gi redusert fruktbarhet. 

Man kan også sjekke seg for HIV om man er bekymret eller hatt ubeskyttet risiko-samleie, som med mennesker som injiserer rusmidler, kommer fra land eller miljøer der HIV forekommer hyppig eller mennesker som selger sex. 

Hvor mye koster det for en legetime? Koster det ekstra for å sette inn p-stav? Hvor får jeg tak i resept på det?

 Vi setter inn og fjerner spiral  og p-stav, man kan få informasjon om og få utskrevet p-piller. Vi anbefaler alle som ønsker spiral om å få lagt inn resept på denne før timen, slik at pasienter unngår to konsultasjoner. Man kan få hjelp med dette ved å kontakte sekretærene ved legekontoret. Disse timene må pasientene betale for.

Alle som ønsker å sjekke seg for kjønnssykdommer kan ta kontakt med Legene på Høyden og bestille seg en time. Det er kort ventetid på slike undersøkelser, alt fra timer til noen dager. Dette vil avhenge litt av generell pågang på kontoret og hvor mange leger som er på jobb til enhver tid. 
Vi har satt av egne dager hver uke for konsultasjoner som gjelder seksuell helse, test for kjønnssykdommer og celleprøver. Man kan også få hjelp til prevensjon. 


Hvor kan man ta celleprøve? Hvor mye koster det?

En celleprøve kan man ta hos fastlegen sin, og studenter som ikke har fastlege i Bergen kan komme til Legen på Høyden. Da må de kontakte kontoret for å få en time. 
Å ta en celleprøve koster like i overkant av 300 kr hos spesialist i allmenn medisin, som inkluderer konsultasjon, forsending av prøve og materiell.
Det tar oftest ikke mer en noen minutter å gjennomføre selve undersøkelsen.


Hvor kan man sjekke seg for klamydia gratis?

Kjønnssykdommer kan man også teste seg for hos Legen på Høyden, ved å få tildelt en time. Vi anbefaler alle som har skiftet partner og hatt ubeskyttet samleie å sjekke seg for kjønnssykdommer, gjerne 10-14 dager etter samleiet. 

Man kan også sjekke seg hos Helsestasjonen på Engen gratis, hvor de har drop-in timer.

 
Hvordan bestiller man time for å sjekke seg for kjønnssykdommer?

Alle som ønsker å sjekke seg for kjønnssykdommer kan ta kontakt med Legene på Høyden og bestille seg en time. Det er kort ventetid på slike undersøkelser, alt fra timer til noen dager. Dette vil avhenge litt av generell pågang på kontoret og hvor mange leger som er på jobb til enhver tid. 

Vi har satt av egne dager hver uke for konsultasjoner som gjelder seksuell helse, test for kjønnssykdommer og celleprøver. Man kan også få hjelp til prevensjon. 

 
Hvor er helsestasjonen?

Adressen til Helsestasjonen på Engen er Teatergaten 41, 5010 Bergen.

Her er det drop-in timer.

Når man har sjekket seg for kjønnssykdommer, men har hatt ubeskyttet sex etter det, må man teste seg på nytt igjen før man setter inn spiral?

Alle anbefales også å sjekke seg for kjønnssykdommer før spiralen settes inn om det ikke er gjort fra før for å unngå infeksjon i spiralen.

Pasienter kan få utført dette også på Helsestasjon for ungdom på Engen er gratis, men her må man sitte og vente på tur. Ved Legen på Høyden får man tildelt en time og unngår mange timers venting. 

For timebestilling kan pasientene møte opp ved Legen på Høyden eller ringe 52695151 mellom kl. 09.00 og 12.00.

Tilbudet rundt seksuell helse er unikt for Legene på Høyden, men gjelder det akutte problemstillinger er både ved Legene på Høyden og 7-fjell Legesenter tilgjengelige, også for de studentene som ikke har fastlege i Bergen. 

Prisliste for Legene på Høyden: http://studentlege.no/priser/

Prisliste for 7 Fjell Legesenter: https://www.7fl.no/priser/