Én av fire studenter sliter psykisk

Tallene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse viser at flere studenter sliter psykisk enn ved forrige måling i 2014.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018) er Norges største studenthelseundersøkelse og omhandler studenters fysiske og psykiske helse, livskvalitet og studieprestasjoner.

SHoT-undersøkelsen ble utført på oppdrag fra studentsamskipnadene og Folkehelseinstituttet, og over 50 000 studenter har svart.

Undersøkelsen viser at majoriteten av studentene har det bra, føler seg godt mottatt og trives i studiebyen sin. Dessverre viser den også en tydelig forverring i studentenes psykiske helse. Flere opplever ensomhet, eksamensstress og alvorlige symptomer på psykiske plager. 

Tallene er litt bedre for studentene tilknyttet Studentsamskipnaden på Vestlandet enn landsgjennomsnittet, men tendensene er de samme: Studentene føler økt press til å prestere, både fysisk, akademisk og sosialt.

Psykologspesialist Øystein Sandven i Sammen har merket en jevn økning i pågangen av studenter: 

"Vi har merket at det har vært en økning gjennom større pågang på våre tjenester. Til tross for at de fleste studenter har det bra viser tallene en bredde i problemer som er veldig alvorlig", sier han i et intervju med Studvest.

"SHoT 18-dataene gir virkelig grunn til bekymring og vi må alle ta dem på største alvor. Undersøkelsen representerer et solid og unikt kunnskapsgrunnlag som er av stor betydning for både myndigheter, samskipnader, utdanningsinstitusjoner og studentorganisasjoner. Det at så mange studenter ikke har det bra er vondt å tenke på, og vi må gi god hjelp til alle de som henvender seg til våre tjenester. Undersøkelsen tydeliggjør også behovet en felles satsing på forebyggende og mer universelle tiltak. Skal vi lykkes med å snu utviklingen må vi jobbe sammen og på tvers av institusjonsgrensene", sier direktør i Sammen Råd & Helse, Hege Råkil, som også sitter i styringsgruppen for SHoT–undersøkelsene.  

"Vi vet at en tidlig opplevelse av tilhørighet både faglig og sosialt har stor betydning for videre helse og trivsel i studieløpet, og at det også kan motvirke ensomhet. Vi kan alle bidra til inkluderende miljøer i hverdagen, f. eks. ved å invitere med noen vi ikke kjenner så godt", avslutter Hege Råkil.

Les rapporten for landet og et sammendrag for Vestlandet:

SHoT 2018

SHoT 2018 Sammen - Studentsamskipnaden på Vestlandet