Psykolog

Vi i Sammen Studentenes Psykiske Helsetjeneste (SPH) hjelper studenter med ulike psykiske plager.

Vi holder til i 3 etg på Studentsenteret. Time kan bestilles ved henvendelse i vår ekspedisjon mellom kl 09:00-14:30 mandag til fredag, eller ved å ringe oss på tlf 55 54 51 45 mellom kl 10:00-14:00. For telefonhenvendelser, velg en situasjon der du kan snakke litt uforstyrret.

Mailkorrespondanse kan ikke benyttes pga. krav til sikkerhet.

  • Psykologtilbudet er gratis for alle studenter som har betalt semesteravgift til Sammen
  • Det gis tilbud om behandling av psykiske plager av ulik grad/omfang. Ved individuell oppfølging vil tilbudet være av kort varighet. Ved behandling i gruppe er det mulighet for oppfølging over noe lengre tid.
  • Du trenger ingen henvisning fra lege.
  • De fleste nye henvendelser gis nå time i andre halvdel av januar. 

Avbestilling av time

Avbestill din time senest en dag før oppsatt time. Manglende oppmøte til timeavtale belastes med kr. 400,- Avbestilling samme dag som timeavtale er satt opp belastes med kr. 200,-

Rett tilbud

Alle henvendelser til SPH vurderes med tanke på hvor de kan få rask og god hjelp. Noen vil utfra problematikk vises videre til Råd og Karriere.

Når det haster

Ved behov for akutte tjenester, kontakt Bergen Legevakt eller Livskrisehjelpen.