Psykolog

Vi i Sammen Studentenes Psykiske Helsetjeneste (SPH) hjelper studenter med ulike psykiske plager.

Vi holder til i 3 etg på Studentsenteret. Book time enten ved å ringe oss på tlf 55 54 51 45 mellom kl 10:00-14:00, eller henvend deg direkte til vår ekspedisjon mellom kl 09:00-14:30 mandag til fredag.

Mailkorrespondanse kan ikke benyttes pga. krav til sikkerhet.

  • Psykologtilbudet er gratis for alle studenter som har betalt semesteravgift til Sammen
  • Det gis tilbud om behandling av psykiske plager av ulik grad/omfang. Ved individuell oppfølging vil tilbudet være av kort varighet. Ved behandling i gruppe er det mulighet for oppfølging over noe lengre tid.
  • Du trenger ingen henvisning fra lege.
  • Ventetiden er nå ca. 2 uker.

Avbestilling av time

Avbestill din time senest en dag før oppsatt time. Manglende oppmøte til timeavtale belastes med kr. 400,- Avbestilling samme dag som timeavtale er satt opp belastes med kr. 200,-

Når det haster

Ved behov for akutte tjenester, kontakt Bergen Legevakt eller Livskrisehjelpen.