Sammen Helsefond

Vi gir deg penger tilbake dersom du har mer enn 500 kr i utgifter til lege eller fysioterapeut

Hvordan søke om penger tilbake?

Ta utskrift av dine helseutgifter på helsenorge.no

Legg ved kopi av gyldig semesterkort (både vår og høst)

Nærmere detaljer rundt søknadsprosess:

  • Last ned og fyll ut søknadsskjema.
  • Ta utskrift av dine helseutgifter på helsenorge.no . Velg fanen «egenandeler». Husk at utskriften må inneholde dine personopplysninger. Søker du om refusjon for fysioterapi må du legge ved kvitteringer fra behandler med driftstøtte fra kommunen.
  • Legg ved kopi av gyldig semesterkort fra både høst og vår semester, dersom du søker for hele kalenderåret. (Med gyldig semesterbevis regnes semesterkort, karakterutskrift el skjermbilde av studentbevis på app)
  • Send søknaden med alle vedlegg til helsefond@sammen.no eller lever den i infoskranken på Studentsenteret; Sammen Helsefond, Parkveien 1, 5007 Bergen
  • Søknadsfrist for kalenderåret 2017 er 15.februar 2018. Avslutter du studiene etter vårsemesteret må du søke innen 15.august.
  • Dersom søknaden din blir innvilget får du utbetalt pengene direkte på din konto 2-15 uker etter vi har mottatt søknaden din. (vi svarer deg ikke skriftlig, så bare følg med på kontoen din). Dersom du får avslag på søknaden din får du skriftlig svar fra oss.

Husk at du kun kan søke 1 gang i året.

 

Hva dekker Sammen?

Sammen dekker dine utgifter som overstiger kr 500 og opp til frikortsgrensen dersom du :

  • har dokumenterte utgifter hos en kommunal allmennlege (fastlege el legevakt)
  • har dokumenterte utgifter hos en fysioterapeut med avtale med kommunen
  • har dokumenterte utgifter ifbm tannskade pga en ulykke.
  • har dokumenterte utgifter til transport dersom du ikke kan komme deg til skolen din pga skade.

Les mer her om hva Sammen Helsefond dekker: