Mentorordning

Som ny student er det mye å sette seg inn, både faglig og sosialt. Da kan det være nyttig å ha en mentor som kan hjelpe deg i gang.

Mentorordningen bidrar til at du som student blir kjent med andre som studerer det samme. I mentorgruppene får du et faglig og sosialt fellesskap som både gir tilgang til informasjon og tar opp temaer som er viktige for din studiehverdag. Det kan handle om studiemestring, eksamensstress, studievalg, trivsel med mer.  

Lærestedene tilbyr alle førsteårsstudenter en mentorgruppe. Mentorene er mer erfarne studenter eller i noen tilfeller faglig ansatte. Gruppene møtes jevnlig gjennom første studieår. Ved noen studiesteder har de også tilsvarende grupper videre i studieløpet. Sørg for at du er del av en mentorgruppe. Det kan gjøre det enklere å være student. Om ikke du har fått informasjon om hvilken gruppe du tilhører, ta kontakt med lærestedet og snakk med mentoransvarlig. Oppstart for ordningen er i løpet av de første ukene av studiestart. 

Mentorordningen praktiseres noe ulikt ved de forskjellige studiestedene. Sjekk ut mentorordningen på ditt lærested:  

UiB: https://www.uib.no/sa/135340/mentorordning-studenter 

NHH: https://nhhs.no/mentorordningen/  

HVL: https://www.hvl.no/aktuelt/prover-ut-mentorordning-for-nye-studenter/  

BI - https://www.bi.no/om-bi/nyheter/2021/04/stort-fokus-pa-psykososial-og-faglig-stotte-til-bis-studenter/