Studieteknikk - læringsstrategier

Kom i gang med studiene med gode læringsstrategier!

Som student kreves det at du har gode studievaner, studieteknikk og evne til selvregulering for å øke læringsutbyttet. Studiemestring kan læres, og på kurset får du nyttige innspill på hvordan du kan bli en mer effektiv student.

Dette er kurset for deg som ønsker å lære mer om:

  • Hvordan du kan få økt læringsutbytte
  • Hvordan du kan jobbe frem motivasjon
  • Hvordan du kan strukturere studiehverdagen

Dette har vi fokus på:
Sammen sitt kurs i studieteknikk og læringsstrategier lærer deg gode studievaner, teknikker for effektiv læring og hvordan du kan jobbe med økt fokus.

Sentrale temaer:

  • Stress
  • Motivasjon og mestring
  • Notatteknikker
  • Konsentrasjon
  • Leseteknikker
  • Studiedagbok

Kurset varer i 2 timer (inkludert pause). Vi legger opp til diskusjon og spørsmål underveis.

Våre kurs er gratis for studenter som betaler semesteravgift.
Ved påmelding mottar du en automatisk bekreftelse på SMS og e-post. Kursene har ofte venteliste. Dersom du blir forhindret fra å møte setter vi pris på om du melder deg av så fort som mulig, slik at en annen student kan overta plassen. Siste frist for avmelding er dagen før. Ikke meldt forfall belastes med gebyr kr. 300,-.