Prokrastinering

I dette kurset får du en innføring i fenomenet prokrastinering (utsetteradferd), og teknikker for å overkomme dette.

Kursholder: Ruth Velsvik (ruth.velsvik@sammen.no)

Kurs er gratis, og for studenter som betaler semesteravgift.

Ved påmelding mottar du en automatisk bekreftelse på SMS og e-post. Kursene har ofte venteliste, så dersom du blir forhindret fra å møte, meld deg av så fort som mulig, slik at en annen student kan overta plassen! Siste frist for avmelding er dagen før. Ikke meldt forfall belastes med gebyr kr. 300,-.

prokastinering.jpg