Prokrastinering

Utsetter du? Lær å komme i gang!

Prokrastinering er utsettelsesatferd som skjer for ofte og som er til ulempe. Studenter prokrastinerer mye, grunnene til det er mange og naturlige. Eksempelvis kan lærestedets organisering av studiet fremme prokrastinasjon. Det går an å lære seg strategier for å prokrastinere mindre! 

 

Dette er kurset for deg som prokrastinerer og som…

 • Opplever det vanskelig å komme i gang, holde ut, og avslutte i tide 
 • Ikke har lært nok om å organisere og prioritere eget studie
 • Distraherer deg selv 
 • Vil finne tiltak som fungerer 

 

Dette lærer du om:

Sammens prokrastineringskurs tar for seg en rekke teknikker for å unngå kronisk utsettelsesatferd, slik at du som student i fremtiden kan lage deg sunne studievaner, ha mindre stress, og få gjort aktiviteter du liker.                     

1. kursdag, 3 timer

 • Hva prokrastinasjon er, og hvorfor det oppstår
 • Avsløre egen prokrastinasjonsstil
 • Teknikker for å komme i gang
 • Verktøy for å fordele arbeid over tid

 2. kursdag, 2 timer

 • Strategier for selvledelse (indre dialog)
 • Livet som student – redusere risiko, lage gode læringsmiljø
 • Innføring i prioriteringsøvelser og tidsstyring
 • Legge planer som fremmer viljestyrke

Kurset varer i 6 timer fordelt på to kursdager, og består av foredrag, gruppesamtaler og individuelle øvelser. Du bestemmer selv hvor mye du vil dele/formidle på kurset.  

 Kortkurs online, 2 timer

Vi har også et kortere kurs på to timer som går online. Her får du en kort innføring i ulike teknikker som kan hjelpe studenter å organisere seg og komme i gang. Hvilken kursform passer best for deg, digital eller med oppmøte?

Våre kurs er gratis for studenter som betaler semesteravgift. 
Vedpåmelding mottar du en automatisk bekreftelse på SMS og e-post. Kursene har ofte venteliste. Dersom du blir forhindret fra å møte setter vi pris på om du melder deg av så fort som mulig, slik at en annen student kan overta plassen. Siste frist for avmelding er dagen før. Ikke meldt forfall belastes med gebyr kr. 300,-.