Sammen par - og samlivskurs

Hva skal til for å få et godt parforhold?

Parrelasjonen er gjerne den viktigste relasjonen vi har. Når det oppstår problemer i denne relasjonen påvirker det hvordan vi har det, og dette kan gå utover studiesituasjonen. Kurset har derfor et forebyggende og problemløsende fokus.  

De aller fleste utfordringene i samlivet er av den uløselige typen. Dette forteller oss at det som har betydning for parforholdet, er måten vi håndterer og forholder oss til utfordringer, konflikter og forskjeller. Dette kurset legger vekt på å formidle forskningsbasert kunnskap om hva som styrker og bygger gode parforhold.  

Du lærer mer om 

  • Hverdagsvaner som styrker parforholdet 
  • God kommunikasjon 
  • Verktøy ved krangel og konflikt 
  • Hvordan håndtere følelser
  • Kjærlighetsspråk 

Kurset blir holdt av to par- og familieterapeuter fra Sammen. Det varer i tre klokketimer, og består av foredrag og enkle øvelser. Du bestemmer selv om du vil dele noe til andre kursdeltakere. Paret kan delta på kurset sammen, eller dere kan komme uten partner. Kurset passer for både nyetablerte par, og de som har vært sammen lenge. Alle deltakere må registrere seg individuelt, selv om dere kommer som par.  


Sammen par- og samlivskurs er gratis. Minst en deltager i paret må være student og betale semesteravgift. Ved påmelding mottar du en automatisk bekreftelse på SMS og e-post. Våre kurs har ofte venteliste. Dersom du blir forhindret fra å møte setter vi pris på om du melder deg av så fort som mulig, slik at en annen student kan overta plassen. Siste frist for avmelding er dagen før. Ikke meldt forfall belastes med gebyr kr. 300,-. 

NB, når påmeldingsfristen er passert, vises ikke kurset i kursoversikten.