Hverdagsglede

Teknikker som kan gi deg en bedre hverdag og høyere livskvalitet.

Ønsker du å oppleve mer hverdagsglede? Forskning viser at hva vi gjør er av stor betydning for hvordan vi trives i hverdagen. Hverdagsglede-kurset sammenfatter de fem viktigste grepene enhver kan gjøre for å fremme sin egen psykiske helse og livskvalitet. Disse 5 grepene er:

  • Vær oppmerksom: dette handler om det å være tilstede og det å være oppmerksom både på seg selv og andre. Bare det å være bevisst på hvor oppmerksomheten din er kan gjøre stor forskjell.
  • Vær aktiv: det er viktig å gjøre noe som får opp pulsen. Og jo mer aktiv du er, jo større er helsegevinsten.
  • Fortsett å lære: stort eller smått. Det har ikke så mye å si hva du lærer, bare at du lærer noe.
  • Knytt bånd: det å ha noen rundt seg er utrolig viktig for oss mennesker. Tenk på venner som hjørnesteinene i livet ditt og invester tid på å utvikle forholdet.
  • Å gi: det å gi viser seg å være utrolig viktig for at vi skal ha det bra. Det trenger ikke være materielle ting, det kan også være et smil, en tjeneste eller tid.

Dette kurset passer like godt for deg som er ny student, som for deg som ønsker gode for å komme deg gjennom studietiden og samtidig ha det bra med deg selv. Her ser du en liten film om temeaet: https://www.facebook.com/watch/?v=510693140101184

Du får inspirasjon, veiledning, samt øvelser mellom kursgangene, som tar utgangspunkt i dine erfaringer.

Vi ønsker at du skal ha godt utbytte av kurset. Du må derfor ha anledning til å sette av alle seks kurssamlingene før du melder deg på.

Velkommen!

Kursøkter kan avholdes digitalt ved nedstenging.

Kursholder: Karoline Heggøy (karoline.heggoy@bergen.kommune.no) og Elisabeth Samset fra Frisklivssentralen.

Sted: Parkveien 20., 3. etasje.

Våre kurs er GRATIS for studenter som betaler semesteravgift til Sammen.

Ved påmelding mottar du en automatisk bekreftelse på SMS og e-post. Kursene har ofte venteliste, så dersom du blir forhindret fra å møte, meld deg av så fort som mulig, slik at en annen student kan få overta plassen! Avmelding må skje senest innen kl. 15.00 2 dager før kursdato. Ikke meldt forfall belastes med gebyr kr. 300,-. Se ellers våre nettsider for informasjon om alle våre kurs.