Studiestruktur og konsentrasjon - Arbeidsverksted

Ønsker du å trene inn metoder for å øke struktur eller fokus? .

Har du utfordringer med å fokusere, eller med å oppnå en god struktur på studiehverdagen din? 

Studenter kan ha vansker med, og nytte av å lære om 

  • Organisere egen studiehverdag, få oversikt 
  • Oppmerksomhet, fokus, hukommelse 
  • Håndtere ujevn prestasjon  
  • Ta vare på seg selv (balansere aktivitetsnivå etc.) 
  • Komme i gang, holde ut, avslutte i tide 

Kurset er for deg som kjenner deg igjen i en eller flere av vanskene over. Kanskje har du ikke lært deg gode strategier enda, og vil lære det her. Kurset kan også passe godt for deg som har ADHD eller ADHD-lignende vansker, eller andre utfordringer. 

Dette er tema i kurset: 

Kort innføring i mestringsstrategier for læring og studiehverdag 

  • Komme i gang, holde ut, og styre tid 
  • Styre hverdagen 
  • Verne om oppmerksomheten 
  • Fokus og konsentrasjonsøvelser 
  • Følelser (tips for å regulere sterke eller fraværende følelser, som motivasjon)   

Praktisk informasjon 

I kurset arbeider du med ett eller flere verktøy for struktur og konsentrasjon, og trener inn metodikk. Underveis får du veiledning.  

Vi møtes to ganger. I første arbeidsverksted setter du deg en konkret, liten og overkommelig målsetning. Du prøver ut metoden hjemme til neste møte.  

 Neste dato er det oppfølging, erfaringsdeling, og introduksjon til ny arbeidsøkt. I hver arbeidsøkt jobber du med studiene dine.  

Det er både undervisning, samtaler, øvelser og erfaringsutveksling. Du bestemmer selv om du vil dele erfaringer, eller bare jobbe med ditt studium.  

Våre kurs er gratis for studenter som betaler semesteravgift.  
Ved påmelding mottar du en automatisk bekreftelse på SMS og e-post. Kursene har ofte venteliste. Dersom du blir forhindret fra å møte setter vi pris på om du melder deg av så fort som mulig, slik at en annen student kan overta plassen. Du melder deg av via lenke i SMS fra Sammen. Siste frist for avmelding er dagen før. Ikke meldt forfall belastes med gebyr kr. 300,-.  

Når påmeldingsfristen er passert for inneværende semester, vises ikke kursdetaljer og påmeldingslenke i påmeldingsoversikten.