Bedre relasjoner

Dette er et kurs der du får verktøy til å jobbe med relasjoner, og hvordan du kan ivareta deg selv når forholdet til en du er glad i blir krevende.

Kurset vil veksle mellom undervisning og diskusjoner. Det går over to ganger og varer i 60 minutter hver gang.

Del I  - Å være i relasjon

  • Familie, kjæreste og nære venner
  • Låste relasjoner

Del II -  Bedre relasjoner

  • Det er viktig hva jeg føler
  • Å være nysgjerrig
  • Egne grenser og ansvar

Etter del I og del II vil det være et tilbud om å delta i en gruppe hvor vi arbeider videre med temaet relasjoner. Gruppen vil gå over 8 ganger.

Kursholdere er psykologene Ingrid Fjær Andersen og Jørgen Aasen Berget.

Våre kurs er GRATIS for studenter som betaler semesteravgift og gjennom denne har tilgang til Sammen sine tjenester. 

Ved påmelding mottar du en automatisk bekreftelse på SMS og e-post. Kursene kan ha venteliste, så dersom du blir forhindret fra å møte, meld deg av så fort som mulig, slik at en annen student kan få overta plassen!  Se ellers våre nettsider for informasjon om alle våre kurs.