Bedre relasjoner

Ønsker du å få bedre relasjoner til venner og familie?

På kurset vil du få verktøy til å jobbe med relasjoner, og hvordan du kan ivareta deg selv når forholdet til en du er glad i blir krevende.

 

Kurset vil ta for seg hvordan det er å være i relasjon og hvordan relasjonene kan bli bedre. Vi vil snakke om menneskers grunnleggende behov, følelser, kommunikasjon, grenser og ansvar. Dette er ferdigheter som vi trener på i kurset.  Kurset vil veksle mellom undervisning, øvelser og samtale.

 

Kurset går over en gang og varer i 2 timer.

Våre kurs er gratis for studenter som betaler semesteravgift.
Ved påmelding mottar du en automatisk bekreftelse på SMS og e-post. Kursene har ofte venteliste. Dersom du blir forhindret fra å møte setter vi pris på om du melder deg av så fort som mulig, slik at en annen student kan overta plassen. Siste frist for avmelding er dagen før. Ikke meldt forfall belastes med gebyr kr. 300,-.