Bedre relasjoner

Ønsker du å få bedre relasjoner til venner og familie?

Ønsker du å få bedre relasjoner til venner og familie?   

Å ha gode relasjoner til venner, kjæreste og familie er noe vi alle ønsker og lengter etter. Å bli sett, hørt og anerkjent er grunnleggende for at vi skal ha det bra og utvikle oss som mennesker. Gjennom å øve oss på grenser og kommunikasjon, å lytte til oss selv og andre er det mulig å få bedre relasjoner. På kurset vil du få verktøy til å jobbe med relasjoner, og hvordan du kan ivareta deg selv når forholdet til en du er glad i blir krevende. 

  

Vi vet at mange studenter har utfordringer med relasjoner. Eksempelvis er det mange studenter som opplever ensomhet. 29% av studenter sier at de ofte/svært ofte savner noen å være med, mens 20% ofte/svært ofte føler seg utenfor, eller ofte/svært ofte føler seg isolert (SHOT, 2022). Noen har mange venner, andre få eller ingen. Uansett situasjon: ved hjelp av enkle verktøy vi gjennomgår på kurset håper vi at deltakerne vil kunne bygge bedre relasjoner til venner og familie.  

Dette kurset er for deg som.. 

  • Er nysgjerrig på hvordan å få bedre relasjoner til venner og familie 
  • Opplever det vanskelig å stå i relasjon til venner og familie 

Dette lærer du om: 

Kurset vil ta for seg hvordan det er å være i relasjon og hvordan relasjonene kan bli bedre. Vi vil snakke om menneskers grunnleggende behov, følelser, kommunikasjon, grenser og ansvar. Dette er ferdigheter som vi trener på i kurset.  Kurset vil veksle mellom undervisning, øvelser og samtale. 

  

  • Del I  Å være i relasjon 
  • Familie, kjæreste og nære venner 
  • Låste relasjoner 

  

  • Del II  Bedre relasjoner 
  • Det er viktig hva jeg føler 
  • Å være nysgjerrig 
  • Egne grenser og ansvar                                  

  

Kurset varer i to timer.

Våre kurs er gratis for studenter som betaler semesteravgift. 
Ved påmelding mottar du en automatisk bekreftelse på SMS og e-post. Kursene har ofte venteliste. Dersom du blir forhindret fra å møte setter vi pris på om du melder deg av så fort som mulig, slik at en annen student kan overta plassen. Siste frist for avmelding er dagen før. Ikke meldt forfall belastes med gebyr kr. 300,-.   

NB: Kursinformasjon med dato og rom forsvinner fra kursoversikten når påmeldingsdatoen er passert. For deg som er påmeldt finner du informasjon for oppmøte i SMS fra Sammen.