Vedvarende fysiske helseplager

Har du en fysisk sykdom, plage eller funksjonshemming som gjør livet utfordrende?

Har du en fysisk sykdom, plage eller funksjonshemming som gjør livet utfordrende? Mange opplever å ha redusert fysisk helse over tid, og i studenttiden kan dette være ekstra utfordrende.  

  

Kanskje vil du oppleve å…  

 • ikke kunne delta på ting som en ønsker, og 
 • måtte takke nei 
 • tidvis engste seg for fremtiden 
 • kjenne på at livet er annerledes enn du ønsket 
 • Kan kjenne på ensomhet og nedstemthet 
 • Helseplager påvirker deg i studiehverdagen 

  

Vi i Sammen erfarer at mange av de utfordringene varige helseutfordringer gir kan være like på tvers av ulike tilstander. Derfor inviterer vi deg med i en gruppe med andre med ulike fysiske utfordringer\sykdommer.  

  

Dette lærer du mer om 

 • Mestre hverdagen som student med fysiske helseplager 
 • Muligheter for tilrettelegging og rettigheter 
 • Håndtere følelser og tanker, teknikker 
 • Identitet 
 • Å leve med en kropp som ikke spiller på lag 
 • Aksept - og samtidig kjempe videre 
 • Håndtere smerter 

  

Målet er økt kunnskap, og opplæring i verktøy og strategier du kan bruke for mestre hverdagen og i livet som student. Mange opplever også at det er lærerikt å få møte andre med lignende erfaringer. 

  

Praktisk informasjon  

I denne gruppen/kurset er det både undervisning, samtaler, øvelser og erfaringsutveksling. Du bestemmer selv hva du vil dele, også om din helsetilstand.  

  

Antall deltagere fra 8-12. 

Hvert kurs har 8 ukentlige samlinger med 2 timers varighet.  

Gruppen går hver onsdag fra kl.13.15-15.15.,  

Første møte 30.august, siste samling 25.oktober, ikke samling i uke 41 (høstferie). 

Kursledere: psykologspesialistene Gunhild Solhaug og Birte Michelsen 

Sted: Studentsenteret, oppmøte SPH venterom 

Dette er for deg som  

 • kan delta på hele kurset (helst alle 8 kursmøtene, om ikke annet er avtalt)  
 • Er student og betaler semesteravgift til Sammen/ditt lærested  

Dette er ikke gruppen for deg som for tiden sliter med psykose, rusproblematikk, eller har alvorlige tanker om å ta ditt liv. Da vil vi heller hjelpe deg med å finne et mer passende tilbud.    

 

Ta kontakt på telefon 55 96 88 44, registrer deg for behandling på våre nettsider, og skriv at du ønsker dette tilbudet. Om du allerede er i behandling hos oss, kan du henvises av din psykolog/rådgiver. 

Om du tar direkte kontakt for deltagelse på kurset blir du invitert til en uforpliktende forsamtale. I forsamtalen blir det anledning til å stille spørsmål, og finne ut om dette er riktig tilbud for deg.