Traumer - forstå og håndtere ettervirkninger

Dette tilbudet er for deg som har opplevd overveldende opplevelser som du opplever at stadig kommer tilbake til deg gjennom minner eller tanker som er vanskelige å komme ut av. Dette kan passe både for deg som har opplevd en eller flere rystende hendelser enten i løpet av de siste årene, i oppveksten eller tenårene.

Målet med traumebearbeidelse er å kunne si til seg selv: «Det hendte virkelig, det er ikke en film eller en drøm. Det hendte meg. Nå er det over og er blitt en del av min historie, men jeg er langt mer enn denne historien. Jeg kan minnes det som hendte og samtidig være i nåtiden uten å overveldes.» 

 Det å høre andres beskrivelser av traumatiske opplevelser, kan lett trigger egne opplevelser. Derfor bes du om – også i pausen – om å ikke dele episoder fra traumene. I kurset holder vi fokus på det som er vanskelig i nåtid. Dette er et kurs med fokus på undervisning og øving. Vi snakker ikke om de traumatiske hendelsene den enkelte har opplevd. Den som trenger å snakke om vonde opplevelser og traumer, gjør dette i individualsamtaler.

Terapeuter/kursholdere: Gunhild Handgard og Gunhild Størseth Solhaug. 

Sted: Kursrom SPH, Studentsenteret, Parkveien. 

Tid/varighet: Oppstart uke 36, tirsdag 6. september - kl.13.00-15.00.  Totalt 10 samlinger. 

Deltagere: Opptil 10 kursdeltagere. 

Slik gjør vi det: 

Vi har en fast rutine på hvert møte, og går først igjennom en fast velkomsttekst. Deretter deles erfaringer fra hjemmearbeidet, med mulighet for å si noe om reaksjoner, tanker eller spørsmål fra forrige møte og de erfaringer man har gjort gjennom uken. Etter en pause begynner undervisning, og vi trener på en eller flere øvelser. Vi går gjennom hva som skal registreres eller trene på hjemme til neste gang, etterfulgt av avslutning.

Du vil få utlevert et kurshefte som brukes aktivt i løpet av kurset. Dette inneholder informasjon, øvelser og hjemmearbeid. 

Samling 1 Introduksjon til kurset, hva er vanlige reaksjoner under stress? 

Samling 2 Traumatiske hendelser og traumatiske plager 
Samling 3  Søvnproblemer. Hvordan forbedre søvn?  
Samling 4 Konsentrasjon. Hvordan forbedre konsentrasjon?  
Samling 5 Triggere, del 1. Hva er en trigger og hvordan lære seg å registrere hva som utløser traumeminner?  
Samling 6 Triggere, del 2. Hvordan klare å håndtere triggere bedre?  
Samling 7 Om følelser. Hvordan øve seg på å tåle vanskelige følelser, som for eksempel skyld, skam, sinne og sorg?  
Samling 8 Oppmerksomt nærvær. Hvordan arbeide med «oppmerksomt nærvær»?  
Samling 9 Identitet og mening. Hvordan arbeide med opplevelse av mening og identitet? 
Samling 10 Sorg. Om sorgreaksjoner og hjelp til å mestre sorg.  

Henvisning/deltakelse:

For mer informasjon og for å bli henvist til dette kurset: ta kontakt på telefon 55 96 88 44, eller fortell om din interesse til din psykolog/rådgiver ved Sammen Psykisk helse.