Traumer - forstå og håndtere ettervirkninger

Dette tilbudet er for deg som har opplevd overveldende opplevelser som du opplever at stadig kommer tilbake til deg gjennom minner eller tanker som er vanskelige å komme ut av. Dette kan passe både for deg som har opplevd en eller flere rystende hendelser enten i løpet av de siste årene, i oppveksten eller tenårene.

Vi har valgt å kalle dette et kurs fordi det skiller seg fra gruppeterapi på flere måter. Vi kommer til å ha fokus på undervisning og øving. Vi kommer ikke til å snakke om de traumatiske hendelsene dere har opplevd, det tenker vi de av dere som trenger det, må gjøre i individualsamtaler. Vi vet at det å høre andres beskrivelser av traumatiske opplevelser, lett trigger egne opplevelser. Derfor ber vi dere – også i pausen – om å ikke dele episoder fra traumene. Vi vil holde fokus på det som er vanskelig i nåtid. Med begrepet stabilisering, mener vi å øke evnen til å være tilstede her og nå. 

Målet med traumebearbeidelse er å kunne si til seg selv: «Det hendte virkelig, det er ikke en film eller en drøm. Det hendte meg. Nå er det over og er blitt en del av min historie, men jeg er langt mer enn denne historien. Jeg kan minnes det som hendte og samtidig være i nåtiden uten å overveldes.» 

Terapeuter/kursholdere: Gunhild Handgard og Gunhild Størseth Solhaug. 

Sted: Parkveien 20, 3.etg. 

Tid/varighet: Oppstart uke 6.-8.februar- tirsdager kl.13.00-15.00.  10 samlinger (minus vinterferieuken uke 9 og påskeuken, uke 15). Siste samling: Uke 17 (25.april). 

Deltagere: Opptil 10 kursdeltagere. 

Slik gjør vi det: 

Vi har en fast rutine på hvert møte. Vi går først igjennom en fast velkomsttekst. Dernest deler vi erfaringer fra hjemmearbeidet, og vi går en runde for å spørre hver enkelt om reaksjoner, tanker eller spørsmål fra forrige møte og erfaringer man har gjort i siste uke. Så er det ti minutters pause. Deretter begynner undervisningen som blant annet er en tekst dere også får med dere hjem. Dernest trener vi på en eller flere øvelser. Vi går gjennom hva dere skal registrere eller trene på hjemme til neste gang, etterfulgt av en fast avslutningstekst.  

Du vil få utlevert et kurshefte som brukes aktivt i løpet av kurset. Dette inneholder informasjon, øvelser og hjemmearbeid. 

Samling 1, 25.januar: Introduksjon til kurset, hva er vanlige reaksjoner under stress? 

Samling 2, 1.februarTraumatiske hendelser og traumatiske plager 
Samling 3, 8.februar: Søvnproblemer. Hvordan forbedre søvn?  
Samling 4, 15.februar: Konsentrasjon. Hvordan forbedre konsentrasjon?  
Samling 5, 22.februar: Triggere, del 1. Hva er en trigger og hvordan lære seg å registrere hva som utløser traumeminner?  
Vinterferie i uke 9 
Samling 6, 8.mars: Triggere, del 2. Hvordan klare å håndtere triggere bedre?  
Samling 7, 15.mars: Om følelser. Hvordan øve seg på å tåle vanskelige følelser, som for eksempel skyld, skam, sinne og sorg?  
Samling 8, 22.mars: Oppmerksomt nærvær. Hvordan arbeide med «oppmerksomt nærvær»?  
Samling 9, 29.mars: Identitet og mening. Hvordan arbeide med opplevelse av mening og identitet? 
Samling 10, 5.april: Sorg. Om sorgreaksjoner og hjelp til å mestre sorg.  

Henvisning/deltakelse:

For mer informasjon og for å bli henvist til dette kurset: ta kontakt på telefon 55 96 88 44, eller fortell om din interesse til din psykolog/rådgiver ved Sammen Psykisk helse.