Spiseforstyrrelse

Spiseproblemet kan gi utslag i kaotisk spisemønster, restriktiv spising, overspising, eller å redusere opptak av energi ved oppkast, trening eller annet. Tanker på mat, kropp og vekt 24/7, noen ganger i så stor grad at andre deler av livet blir mindre.

  • Opplever du å ha et spiseproblem?
  • Går dette utover livskvaliteten din?
  • Ønsker du å få kontroll over hva og når du kan spise?
  • Ønsker du få stabile og helsemessige spisevaner?
  • Ønsker du å bli mer fornøyd med egen kropp, vekt og figur?

Gruppen er for deg som ønsker å gjøre en endring. Og for å få endring, må vi gjøre endring. Gruppen vil kunne tilby kunnskap, veiledning og støtte i en slik prosess.

Sesjonene har utgangspunkt i kunnskapsbasert kognitiv tilnærming, vi starter med å sikre gjennomføring av endring, så jobbe med vedlikeholdene faktorer før vi til slutt ser på hvordan vi kan forhindre tilbakefall.

Gruppen har et her og nå fokus, samt fremover. Sesjonene vil bestå av undervisning og diskusjoner med problemløsende fokus.

Praktisk informasjon

Vi møtes to ganger i uken de første 4 ukene (mandag og onsdag), dette er for å sikre en god start og få i gang endring. Videre møtes vi en gang pr. uke(onsdager) Tidspunktet er kl. 1600-1730

Vi møtes totalt 16-18 ganger, oppstart ved semester start og avslutter før semester slutt.

Slik registrerer du deg

Dersom dette høres ut som noe for deg, ta kontakt med Sammen og be om en forsamtale med Tove Frøyland. Du kan kontakte Sammen gjennom telefon 55 96 88 44, eller formidle din interesse gjennom din terapeut (hvis du allerede er i samtaleterapi). I forsamtalen vil du kunne få enda mer informasjon og mulighet til å stille spørsmål, og drøfte videre om dette er noe for deg samt avklare om dette er noe du ønsker.