Sorggruppe

Dette er et tilbud til deg som har opplevd å miste noen som står deg nær og som kan trenge noen å dele dette med i trygge omgivelser.

I gruppen vil du møte andre studenter som har lignende opplevelser. Sorg er en naturlig og nødvendig reaksjon når vi har mistet noen vi er glade i eller som har vært viktige for oss. Gjennom gruppesamtaler får du hjelp til å bearbeide sorgen.

Oppstart: onsdag 6. april, med påfølgende møter 20. og 27. april, 11. og 25. mai, samt 1. juni. Inntil 7 studenter per gruppe. Klokkeslett: 15:00-16:30. Nærmere informasjon om oppmøterom kommer.

Gruppen ledes av veileder Morten Lystrup og studentprest Inge Høyland

Ta kontakt på 55968844 om de ønsker å delta i gruppen.