Selvfølelse

Følelsen av å ikke være god nok eller strekke til er noe de fleste kan kjenne på i ulike faser i livet. Å streve med lav selvfølelse over tid er noe som kan føre til psykiske plager som angst og depresjon. I dette kurset arbeider vi med ulike teknikker for å kunne bedre vår selvfølelse.

 For å få utbytte av kurset oppfordres det til aktiv deltakelse både gjennom samtaler, i gruppen og gjennom hjemmeoppgaver. Du velger selv hvor mye du ønsker å dele av deg selv og det du strever med. I kurset har vi taushetsplikt overfor hverandre, slik at det du deler forblir i gruppen.  

Du lærer blant annet om:

 - den indre kritiker                                                                                                       - følelser                                                                                                                       -  nettverk                                                                                                       - oppmerksomhet, grubling og bekymring                                                                     - følelser og selvmedfølelse                                                                                                 - perfeksjonisme og selvhevdelse

Terapeut: Gruppen holdes av psykologspesialist Sara Carlsen. 

Antall deltakere: inntil 10. 

Tid/varighet: Kurset går ukentlig over ca. 10 ganger.  Oppstart mandag 12. september. Kurs 1 går klokken. 16:30-18:00, kurs 2 går ca. 18:30-20:00.  

Forsamtale:  uforpliktende informasjonssamtale med kursholder.  

Deltakelse: 

Henvisning til denne gruppen gjøres av en psykolog eller rådgiver ved Sammen Psykisk Helse. Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt på telefon 55 96 88 544, eller snakk med din psykolog/rådgiver ved Sammen.