Sammen Søvnskole - gruppebehandling

Visste du at det finnes gode metoder for å få bedre og mer effektiv søvn?

En av tre studenter har søvnvansker. Mange tror det bare er å ta seg sammen, noen føler de har prøvd alt, andre tenker at de må leve med vanskene. Det trenger ikke være slik! Vi hjelper deg med metoder som kan hjelpe de fleste med insomni og døgnrytmevansker. 

Kan du kjenne deg igjen i noe av dette? 

 • Har vansker med å sovne, våkner i løpet av natten, eller våkner for tidlig*  
 • Har dårlig søvnkvalitet* 
 • Har en døgnrytme som ikke fungerer*  
 • Dårlig søvn eller døgnrytme har påvirket dagtidsfungering*, karakterer eller studieprogresjon
 • Søvnen påvirket humør, livskvalitet, søvnighet, eller helse           
 • Vanskene dine har vart over tid, eller kommer stadig tilbake 

Sammen med gruppemedlemmer som støtter hverandre og deler erfaringer, trener vi inn metoder som gir mer effektiv og bedre søvn og døgnrytme. Kanskje bruker du viljestyrke på å kjempe mot konsekvenser av problematisk søvn? Målet vårt er derfor at du skal være våken og opplagt på dagen, og bruke viljestyrke og motivasjon til studier og det som gjør deg glad. Etter hvert får de fleste mer kontroll over søvnvanskene sine. Mange vil da oppleve bedring av den fysiske og psykiske helsen, prestasjoner og humør. Noen deltar også fordi de vil slutte med sovemedisin.  

Praktisk informasjon: 

I denne gruppen er det både undervisning, individuell kartlegging, noen enkle øvelser og erfaringsutveksling. Du må kunne dele noe om dine utfordringer med søvn med gruppen. Vi jobber med hva som kan være gode og viktige målsetninger for deg, og hvordan disse kan deles opp slik at du skritt for skritt beveger deg mot målene dine. Mye av dette arbeidet gjøres mellom samlingene. Deltaker begynner når de er innstilt på å gjøre en innsats for å få det bedre.

Oppstart og kursplan.

Tider: Torsdager 16.00-18:00. Søvnskolen holder stengt i høstferien 9.-15. i  oktober måned. Medlemmer orienteres. Etter oppstart er det samling hver 14. torsdag, du tildeles gruppe etter type søvnvanske. Ved oppstart etter oktober: Søvnskolen gruppebehandling har løpende opptak, og nye plasser gjøres ledig når noen slutter fordi de har fått orden på søvnen.  Eksakt kursplan blir tildelt første gang.

Gruppeledere: Ruth Velsvik, rådgiver og lektor i psykologi, og Linn Nyjordet Evanger, psykolog og PHD-kandidat/forsker. 

Sted: Studentsenteret 3. etasje, SPH. Parkveien 1, Bergen.

Dette er for deg som: 

 • Er student og betaler semesteravgift til Sammen/ditt lærested 
 • Kjenner deg igjen i deler av beskrivelsene over 
 • Kan delta over tid
 • Er villig til å jobbe med endring
 • Kan fylle ut søvndagbok/søvnapp

Dette er nok ikke gruppen for deg som for tiden sliter med psykose, rusproblematikk, eller har alvorlige tanker om å ta ditt liv. Da vil vi heller hjelpe deg med å finne et mer passende tilbud.  Vi vil også hjelpe deg med å vise til mer passende tilbud om vi ser du har søvnlidelser som faller utenfor de vi behandler. 

Har du kortvarige søvnvansker, eller ser at denne gruppen ikke passer for deg? Se om Sammen Søvnskole kurs kan være et bedre alternativ.

Slik blir du med: 

Ønsker du mer informasjon om gruppen, eller vil melde interesse for deltakelse? Ta kontakt på telefon 55 96 88 44, registrer deg for behandling på våre nettsider, og skriv at du ønsker dette tilbudet. Om du allerede er i behandling hos oss, kan du henvises av din psykolog/rådgiver. 

I forkant av kurset/gruppen blir du invitert til en uforpliktende forsamtale. I forsamtalen blir det anledning til å stille spørsmål, få mer detaljert informasjon, og finne ut om dette er riktig tilbud for deg. Du inviteres til å fylle ut kartleggingsskjema om søvn.