Relasjonell dynamisk

Dette er et tilbud til deg som vil jobbe med å utvikle deg selv i relasjon med andre. Andre mennesker har en sentral plass for hver av oss på ulike nivåer i livene våre.

I gruppen er det mulig å bearbeide tidligere og aktuelle psykologiske problemstillinger direkte i kontakt med andre. I møte med andre lærer vi oss selv å kjenne. I en gruppe kan det bl.a. gjøres ved å undersøke hvordan vi blir opplevd av andre og hvordan andre påvirker oss. Gruppebehandling kan dessuten bidra til å avmystifisere en rekke forestillinger om psykiske vanskeligheter gjennom å gjenkjenne ting vi strever med i andre.  

Selve behandlingsmetoden er basert på undersøkelse og bruk av relasjonene i gruppen terapeutisk. Det blir arbeidet med å skape sammenheng mellom tidligere relasjonserfaringer, relasjoner ute i livet og relasjoner i gruppen. Dvs. at vanskelighetene ute i livet inviteres inn i gruppen med det formål å bearbeide disse i gruppen her-og-nå.     

Hvem passer gruppen for? For å overveie å starte i gruppeterapi bør man tenke over om man er klar til å delta aktivt i et gruppeprosjekt sammen med andre med tanke på å dele aktuelle problemer og utfordringer. Videre å ha et ønske om å forstå selg selv bedre og jobbe aktivt for å endre trekk ved en selv som står i veien for utvikling.   

Praktisk: Gruppen består av 8 deltakere og en behandler. 

Gruppeleder:  Psykologspesialist Geirmunn Sletten. 

Varighet: Åpen gruppe, nye deltagere starter når ledig plass. Aktuell for studenter som trenger et tilbud over noe lengre tid. 

Dag/tid: Tirsdag ettermiddag, 1615 og 1815 (varighet 90 min. pr. gruppe)

Sted: Rom 322 SPH, Studentsenteret. 

Forsamtale: Du vil bli invitert til en forsamtale av gruppeleder hvor du vil få mer informasjon om gruppen og grupperegler. Du vil få anledning til å spørre om ting du lurer på før du eventuelt melder på gruppen. Samtalen vil også ha til formål å sammen vurdere om dette gruppeformatet egner seg for deg og dine problemstillinger. 

Ta kontakt med Sammen psykisk helse om du ønsker mer informasjon.