MINDFULNESS OG SELVMEDFØLELSE

Evnen til å være oppmerksomt til stede og å behandle oss selv med vennlighet er to grunnleggende egenskaper som hjelper oss i møte med livets utfordringer, og som kan gjøre oss mer robust i møte med motgang Disse egenskapene kan utfordres når vi opplever belastninger.

Oppmerksomt nærvær gir oss et klarere blikk. Når vi trener oppmerksomheten, blir den mer fleksibel og samtidig stabil, og vi kan erfare det som skjer mer direkte. Vi blir også klar over at vi ofte, uten å ville det, styrker gamle vaner som bekymringstanker, selvkritikk eller tankekjør. Når vi evner å være oppmerksomt tilstede, kan vi gå et skritt videre og trene på ferdigheter i å tåle livets utfordrende sider. Vi kan trene på indre medfølelse, det vil si å trene på å møte oss selv på en vennlig og støttende måte når vi har det vanskelig og oppdage at dette er mer effektivt og hjelpsomt enn å møte oss selv med hard selvkritikk. 

I gruppen vil vi ha fokus på her og nå og på dagens tema og øvelser. Deltakerne skal ikke gå inn på tidligere opplevelser og årsaker til at det er utfordrende å være vennlig mot seg selv.  

Gruppen passer for deg som:

- har opplevd store eller små belastninger og som ønsker å øve på å møte deg selv på en mer hjelpsom måte når du har det vanskelig, slik at du får større evne til å møte bekymringstanker, selvkritikk og tankekjør på hensiktsmessige måter.  

For å få det du lærer i gruppen under huden er det viktig at du er innstilt på å gjøre øvelser mellom samlingene. Det er da du kan innlemme det du lærer i livet ditt.   

Dette er ikke rette gruppen dersom du for tiden sliter mye med rusproblematikk, psykose eller alvorlige tanker om å ta ditt liv – da kan vi hjelpe deg å finne mer passende tilbud.   

Praktisk:  

Terapeuter: Gruppen holdes av psykologspesialistene Gunhild Størseth Solhaug og Gunhild Handgård.   

Antalldeltakere: 8   

Sted: Parkveien 20, 5007 Bergen  

 Tid/varighet: Onsdager kl. 09.15-11.00, inkludert kort pause.  Oppstart blir 2.februar, og går over 8 ganger, opphold i uke 9 (vinterferie).  

 Deltakelse/henvisning: Henvisning gjøres av psykolog eller rådgiver tilknyttet Sammen psykisk helse.   

Ta kontakt med Sammen psykisk helse om du ønsker mer informasjon.