Mindfulness Basert Kognitiv Terapi (MBCT-L)

MBCT-L (mindfulness for life) er et 8-ukers kurs utviklet for å kultivere oppmerksom tilstedeværelse av kropp, følelser og sinn, så vi kan leve livene våre med en sterkere opplevelse av velvære, vennlighet og motstandsdyktighet.