Mindfulness Basert Kognitiv Terapi (MBCT-L)

MBCT-L (mindfulness for life) er et 8-ukers kurs utviklet for å kultivere oppmerksom tilstedeværelse av kropp, følelser og sinn, så vi kan leve livene våre med en sterkere opplevelse av velvære, vennlighet og motstandsdyktighet.

Det er et evidensbasert kurs, utviklet med bakgrunn i forskning fra Oxford Universitet (Oxford Mindfulness Centre), og andre ledende forskningssenter. 

Kursets mål er å tilby deg ferdigheter til å møte livets utfordringer og vansker, både ytre og indre. På samme tid er målet å utvikle økt bevissthet og evne til å bedre verdsette de gode øyeblikkene i livet som vi ofte overser. Med andre ord  - å respondere klokere på alle livets uunngåelige opp- og nedturer. 

Kurset holdes ikke som behandling for en spesifikk fysisk eller psykologisk tilstand. Om du for tiden opplever alvorlige vansker på disse områdene, er ikke dette kurset for deg akkurat nå. 

Hvem er kurset for? 

Dette kurset er ment for de som ønsker å øke sitt generelle fysiske og mentale velvære. Det er egnet for deg dersom du: 

- Ikke har erfaring med mindfulness 

- Har noe erfaring med mindfulness fra før av; f.eks brukt en app, eller lest noe om det - og du ønsker erfaring med å gjøre det på et kurs, i en gruppe ledet av erfarne lærere. 

- Har deltatt på et annet mindfulnesskurs tidligere og ønsker å erfare ‘Mindfulness for life’ 

Hva vil du lære:  

På kurset vil du lære følgende ferdigheter:

‘Stabilisere oppmerksomheten’: å gjenkjenne sinnet som vandrer og ‘autopilot’ og hvordan hente oppmerksomheten tilbake til hvor vi ønsker at den skal være - med interesse, tålmodighet og omsorg 

Lære mer om to ulike måter å være og å vite: gjennom direkte erfaring, og gjennom tenking. Forstå mer om hvordan sinnet skaper mening. 

Lære å gjenkjenne reaktive mønstre og hvordan det å forsøke og kvitte seg med ubehag faktisk kan gjøre at vi blir sittende fast i det. 

Ta med en opplevelse av vennlighet med oss selv i øyeblikkene av ubehag og reaktivitet 

Bruke mindfulness til å responderer klokt, ikke bare  reagere på automatikk - på måter som støtter velvære i oss og til de rundt oss. 

Å ‘tre litt tilbake’ fra vår direkte erfaring, slik at vi kan se klarere, og dermed velge en vennligere og klokere respons 

Bygge det vi har lært inn i våre hverdagsliv. 

Hva skjer i samlingene? 

Hver samling følger samme mønster. 

Etter vi har kommet på plass, begynner vi med en guidet meditasjonsøvelse, etterfulgt av refleksjon over erfaringene fra øvelsen.  Deretter diskuterer vi opplevelsene fra hjemmeøvelsene i løpet av uken.  Hver samling har et tema som det blir undervist kort om, og med praktiske øvelser knyttet til dette.   Mot slutten av hver samling går vi gjennom hjemmeøvelsene for den påfølgende uken. Du får et kurshefte når du deltar, og du får tilgang til lydfiler til øvelser.  

Så langt det er mulig er det fint om du kommer i god tid til hver samling. Da får du ro til å komme deg på plass, og vi kan raskere komme i gang. Når det er sagt vet vi at uforutsette hendelser skjer i livet, og det mye bedre at du kommer for sent enn at du ikke kommer. Gruppelederne er tilgjengelige etter samlingen i tilfelle du ønsker å en kort en-til-en samtale.  

Hjemmeøvelser:  

Mindfulness er ferdighetstrening, på samme måte som når du lærer å sykle og svømme. Du kan forstå det teoretisk, men du må faktisk gjøre det og øve deg for at du skal få den gode effekten som forskning viser at mindfulness kan ha.  

Totalt vil det innebære å sette av 30-60 min øving daglig (inkludert de mer uformelle øvelsene).  

Vi skal jobbe sammen for å endre tanke- og følelsesmønstre som har vært tilstede i lang tid. Disse mønstrene har blitt til vaner. Vi må derfor legge ned tid og innsats for å kunne utvikle nye.  

Vi forstår at det kan være vanskelig å få satt av tid til dette i et studentliv som allerede har mange forpliktelser og annet som kan være stressende. Dersom en er i en periode hvor dette blir ekstra vanskelig, er det best å vente med kursdeltakelse.

 Hvilke utfordringer kan du møte?  

  • I begynnelsen kan det å føles rart eller ukjent å øve på meditasjon.

Se om du likevel kan ha et åpent sinn, og vær nysgjerrig på hva du kan erfarer 

  • Det er i starten ikke åpenbart hvilke av øvelsene som vil være mest nyttige for deg, og du vil kanskje ikke se fordelene umiddelbart. 

Se om du likevel kan fortsette å øve forsiktig utholdenhet -  og husk at folk reagerer forskjellig.  

  • Treningsmengden kan føles noe ganger føles overveldende. 

Se om du kan tenke på det som en god investering disse ukene. Du vil erfare at det å sette av tid til øvelsene vil øke utbytte av kurset.   

  • Noen mennesker er bekymret for å være i en gruppe. 

Det er imidlertid veldig lærerikt å være i gruppe, og du bestemmer selv hvor aktiv du vil være. Du kan lære så mye av de andre, ikke minst se at du ikke er alene. Vi kommer til å bruke tid på å lage gode rammer slik at du skal kjenne deg trygg i gruppen.  

  • Du kan møte følelsesmessige problemer som du foretrekker å unngå. 

Du kan lære utrolig mye av å vanskeligheter som kan oppstå, og kurset vil lære deg kloke måter å respondere på dem. Gjennom øvelser vil du oppdage at det å vende seg mot og anerkjenne vanskene er den mest effektive måten å redusere ulykkelighet på - på lang sikt.  

Å legge merke til ubehagelige følelser, tanker eller erfaringer, der de oppstår, når de oppstår, betyr at du kan ta de ved roten – før de utvikler seg til mer intense og varige former for psykiske vansker. I samlingene vil du lære ulike måter å møte disse vanskene på, og vil bli støttet underveis av instruktørene og de andre deltakerne i gruppen. 

  • Det kan hende at du ønsker å gi opp til tider. 

Dette er vanlig. Snakk med en gruppelederne om eventuelle problemer som gjør det vanskelig for deg. Gruppelederne er tilgjengelige etter øktene, og det er også mulig å få til en-til-en samtaler mellom samlingene.  

  

Praktisk informasjon 

Prøv å delta på hver samling, ettersom de bygger på hverandre. Gi gruppelederne beskjed dersom du blir forhindret til å delta på en samling, så skal vi så godt det lar seg gjøre hjelper deg å innhente det du gikk glipp av. 

Hvis du gikk glipp av en økt, kan det føles vanskelig å komme tilbake. Kom uansett! 

Antrekk: Bruk gjerne behagelige klær. Samlingene kan omfatte sittende meditasjon, ligge på gulvet (frivillig), enkle strekninger og forsiktig gange. 

Sammen har yogamatter og meditasjonsputer til utlån, eller ta med dine egne dersom du foretrekker det.   

Oppstart: 19.10.22, med 8 onsdagsmøter fra 13:30- 15:00.  Det er  en heldagssamling mellom 6. og 7. samling, som varer fra kl. 10-15.

Samlingen gir muligheten for en lengre periode med praksis.  

Sted: Kursrom SPH, 3. etasje i Studentsenteret (Parkveien 1).

Antall deltakere: 8 - 15.

Gruppelederne vil instruere ulike øvelser gjennom dagen, mye av dagen tilbringes i stillhet for å kunne fordype seg i øvelsene.  

På slutten av dagen åpnes det opp for å reflektere over dagens opplevelser og å stille spørsmål. Du skal få god informasjon om samlingen når den nærmer seg.

Gruppeledere: psykologspesialistene Petter Franer og Inghild Nygård.

Forsamtale: Du vil bli kalt inn til en forsamtale der vi sammen kan finne ut om kurset kan være nyttig for deg.