Mestring av master

Vi ser nærmere på de utfordringene du opplever å stå i og veileder deg i å utforme konkrete og realistiske arbeidsplaner for å kunne komme i mål på en god måte.

Dette er for deg som: 

  • har kommet i gang med selve masteroppgaven 
  •  har holdt på med masterarbeidet i minst ett semester 
  • Er forsinket i ditt arbeide

Du lærer å jobbe med 

  • hva som er dine utfordringer der du faktisk er, ikke der du ønsker å være, eller «burde vært».  
  • utforme en plan og kontrakt med deg selv som tar utgangspunkt i hvor du er, hvor du vil og hva du trenger for å nå ditt mål.  
  • tankesett (mindset) i møte med utfordringer i masteroppgaven-, og tankesett vi har i samarbeid med faglige veileder(e).  

I løpet av kurset presenterer du masteren. Selv om dette kan høres skummelt ut, vil det kunne hjelpe deg å rydde i tankene, og å konkretisere det du arbeider med. Denne øvelsen er kun for din egen skyld, du blir på ingen måte vurdert faglig. 

Du jobber også i mindre grupper, der to og to jobber sammen og gir hverandre tilbakemeldinger.  

Er du bekymret for å være i en slik gruppe 

Det er lærerikt å være i gruppe, Målsettingen er at det fellesskapet vi danner sammen både skal være lærerikt og støttende.  

Gruppeleder:  Line Fleischer, Trine Haugen, rådgivere/samtaleterapeuter ved SPH.     

Antall deltagere: Inntil 8 deltagere i gruppen.  

Tid/varighet: kurset strekker seg over 5 møter, hvert møte varer 2 timer. 09:30 - 11:30.  Oppstart 9. mars. Deretter 16. mars, 30. mars, 13. april, 27, april. 

Sted: Studentsenteret 3. etg.. Oppmøte: Venterom for Sammen psykisk Helse.

For deltakelse og mer informasjon:  For å melde din interesse til denne gruppen  ringer du telefon 55 96 88 44, eller henvisning kan gjøres av psykolog eller rådgiver ved Sammen psykisk helse.