Mestring av master

Vi ser nærmere på de utfordringene du opplever å stå i og veileder deg i å utforme konkrete og realistiske arbeidsplaner for å kunne komme i mål på en god måte.

Dette er for deg som: 

  • har kommet i gang med selve masteroppgaven 
  •  har holdt på med masterarbeidet i minst ett semester 

Du lærer å jobbe med 

- hva som er dine utfordringer der du faktisk er, ikke der du ønsker å være, eller «burde vært».  

-utforme en plan og kontrakt med deg selv som tar utgangspunkt i hvor du er, hvor du vil og hva du trenger for å nå ditt mål.  

-tankesett (mindset) i møte med utfordringer i masteroppgaven-, og tankesett vi har i samarbeid med faglige veileder(e).  

I løpet av kurset presenterer du masteren. Selv om dette kan høres skummelt ut, vil det kunne hjelpe deg å rydde i tankene, og å konkretisere det du arbeider med. Denne øvelsen er kun for din egen skyld, du blir på ingen måte vurdert faglig. 

Du jobber også i mindre grupper, der to og to jobber sammen og gir hverandre tilbakemeldinger.  

Er du bekymret for å være i en slik gruppe 

Det er lærerikt å være i gruppe, Målsettingen er at det fellesskapet vi danner sammen både skal være lærerikt og støttende.  

Gruppeleder: Morten Lystrup, høgskolelektor. Trine Haugen, rådgiver/samtaleterapeut ved SPH.     

Antall deltagere: Inntil 8 deltagere i gruppen.  

Tid/varighet: kurset strekker seg over 5 samlinger med oppstart 10. februar, hvert møte varer 2 timer.  

Sted: Parkveien 20, 2. etasje.  

Henvisning og mer informasjon: Henvisning til denne gruppen kan gjøres av psykolog eller rådgiver ved Sammen psykisk helse, eller ved at du ringer telefon 55 96 88 44.