Kom i gang - Aktivitetsgruppe

Ønsker du å bruke fysisk aktivitet som tiltak for å bedre din psykiske helse?

“Fysisk aktivitet for psykisk helse og trivsel” er et samarbeid mellom Sammen Psykisk Helse og Sammen Trening. Et av formålene er å tilby tilrettelagt trening for studenter som strever med psykiske helse utfordringer, som en del av Sammen sitt helsetilbud.  
Dette er for deg som ønsker å komme i gang med fysisk aktivitet og prøve varierte aktiviteter i en trygg gruppesetting sammen med andre studenter. Du trenger ikke ha noen erfaring med trening i fra før.  
    
Hvorfor fysisk aktivitet?  
De fleste vet at fysisk aktivitet er bra for den fysiske helsen vår. Men visste du at regelmessig fysisk aktivitet også har en positiv effekt på vår psykiske helse? Effekten viser seg blant annet i form av økt konsentrasjon, bedre hukommelse, mer energi og økt humør. Vi får også bedre søvn og vært bedre rustet til å håndtere hverdagens krav og utfordringer. I tillegg viser forskning at fysisk aktivitet kan bidra til reduksjon av symptomer på angst og depresjon.  
 
Aktiviteter  Vi tester ut ulike aktivitetsformer i en trygg gruppesetting. Formålet er at du skal få utfordre deg selv og kjenne på gleden av å være i aktivitet. Vi jobber for å skape en god dynamikk i gruppen, og vektlegger godt og trygt sosialt miljø. Aktiviteter vil være følgende:  

  • Lek i idrettshall 
  • Tur på Løvstien 
  • Spinning 
  • Styrketrening 
  • Yoga 
  • Klatring  
  • Aktiviteter i basseng 
     

Praktisk informasjon 

Kurset har 8 økter totalt med varighet på 1 time.  
Tidspunkt: Torsdager kl. 13.30-14.30.   
Oppstart blir torsdag 28. September. Kurset går over 8 uker (utenom 12.10.2023) hvor siste kursdag er torsdag 9. november.   
 
Kursledere er Gina Wisnes, idrettslærer og Katrine Hole, idrettspedagog og prosjektleder.   
 
Sted: Vi vil variere sted ut ifra aktivitet, første kursdag blir på Studentsenteret. Du mottar en SMS med informasjon i forkant av hver kursdag.  

 
Slik blir du med   
Ønsker du mer informasjon om kurset, eller vil melde interesse for deltakelse. Fyll ut skjemaet under og så tar vi kontakt med deg.

https://sammen-researcher.norsemeasure.no/signup/Sammen/49?mac=2azmnqqaf7kzdt4r4do4qepmtc
Om du allerede er i behandling hos oss, kan du henvises av din psykolog/rådgiver.
 
 
Tilbudet er for studenter som har betalt semesteravgift til Sammen/lærestedet, det er gratis, og du trenger ikke være medlem hos Sammen Trening for å bli med.