Erfaringsutvekslingsgruppe for studenter med Autismespektertilstander

Er du på autismespekteret og ønsker å utveksle erfaringer med andre studenter som også er på spekteret?

Å være autist på spekteret kan innebære styrker og by på utfordringer i hverdagen som student. På gruppen vil du kunne lære mer om deg selv, bli inspirert av andre og få muligheten til å drøfte erfaringer og stille spørsmål.

Dette er tema som blir tatt opp i gruppen:

 • Hva er autisme (tidligere ofte omtalt som Asperger syndrom) og hva sier jeg til andre om diagnosen min?
 • Mestring av stressbelastninger
 • Hva kjennetegner kommunikasjon?
 • Rettigheter som student og tilrettelegging av studiesituasjonen
 • Hvordan mestre studiehverdagen bedre?
 • Håndtering av påtrengende grubling og bekymring og bruk av handlingsregler
 • Hva kjennetegner relasjoner (vennskap og nære relasjoner)
 • Hva kjennetegner følelser?
 • Selvkritikk og selvfølelse
 • Overgang fra å være student til arbeidsliv
 • Informasjon om andre tilbud i kommunen

Hensikten med gruppen er å oppleve fellesskap, dele erfaringer og lære mer om hvordan håndtere egne utfordringer og bli kjent med egne styrker i studiesituasjonen.

Praktisk informasjon:

I denne gruppen er det lagt opp til litt undervisning, men mest fokus på aktiv gruppedeltagelse og erfaringsutveksling. Du bestemmer selv hva du vil dele.

Oppstart onsdag 30. august, siste samling 29. november.

Tidsrom: Onsdager kl 12-14.00

Dette inkluderer 10 samlinger med forskjellige tema samt noen samlinger satt av til repetisjon av tema. Som del av tilbudet er det koblet på to studieassistenter som har ansvar for repetisjons samlingene samt to sosiale arrangementer i løpet av høsten.

Antall deltagere: Inntil 15 stk.

Sted: Internasjonalt rom på Studentsenteret

Gruppen ledes av studieveileder Ida Rosenlund fra UiB og psykologspesialist Gunhild Sandvik Handgård fra Sammen psykisk helse

Påmelding:

Påmelding kan gjøres ved å følge denne linken: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=13147044

Du vil bli kontaktet i forkant av gruppen med beskjed om du har fått plass. Hvis du får beskjed om at gruppen er full vil du få mulighet til og settes på venteliste til gruppe som starter våren 2024.