Dynamisk korttids gruppeterapi


Relasjonell dynamisk gruppeterapi er et tilbud til deg som vil jobbe med å utvikle deg selv i relasjon med andre. 

Andre mennesker har en sentral plass for hver av oss på ulike nivåer i livene våre. Det er i en gruppe mulig å bearbeide tidligere og aktuelle psykologiske problemstillinger direkte i kontakt med andre.  

Det er i møte med andre vi lærer oss selv å kjenne. I en gruppe kan det bl.a. gjøres ved å undersøke hvordan vi blir opplevd av andre og hvordan andre påvirker oss. Gruppebehandling kan dessuten bidra til å avmystifisere en rekke forestillinger om psykiske vanskeligheter gjennom å gjenkjenne ting vi strever med i andre.  

Selve behandlingsmetoden er basert på undersøkelse og bruk av relasjonene i gruppen terapeutisk. Det blir arbeidet med å skape sammenheng mellom tidligere relasjonserfaringer, relasjoner ute i livet og relasjoner i gruppen. Dvs. at vanskelighetene ute i livet inviteres inn i gruppen med det formål å bearbeide disse i gruppen her-og-nå. 

Praktisk 

- Gruppen består av 8 gruppedeltakere og en terapeut (psykologspesialist). 

- Det er to grupper som går hver tirsdag  

- Gr.1: kl. 16:15-18:45 og Gr.2: kl. 18:15-19:45 

- Hver gruppesamling varer 1 ½ time. 

 

Det er en såkalt «sakte-åpen» gruppe. Det vil si at når en slutter i gruppen tas det inn en ny deltaker. Det er ingen avgrensing i hvor lenge man kan gå bortsett fra at du må være student. Det anbefales å gå minimum et år på grunn av at grunnleggende vansker tar tid å endre. 

I gruppen vil det jobbes med:  

  • Egen grunnproblematikk 
  • Undersøke egne erfaringer og bruke relasjoner i gruppen her og nå til å jobbe med og endre trekk ved en selv som står i veien for utvikling og personlig vekst.  
  • Hjelpe andre til å forstå seg selv bedre 
  • Fordrer selvavsløring og ønske om å forstå seg selv, sine reaksjoner og handlingsmønster. 

 

Deltakelse 

Før oppstart: Du vil bli invitert til en forsamtale hvor du vil få mer informasjon om gruppen og grupperegler. Du vil få anledning til å spørre om ting du lurer på før du eventuelt melder på gruppen. Samtalen vil også ha til formål å sammen vurdere om dette gruppeformatet egner seg for deg og dine problemstillinger.  

 

Dette er ikke gruppen for deg som for tiden sliter med psykose, rusproblematikk, eller har alvorlige tanker om å ta ditt liv. Da vil vi heller hjelpe deg med å finne et mer passende tilbud. 

Ønsker du mer informasjon om kurset, eller vil melde interesse for deltakelse? Ta kontakt på telefon 55 96 88 44, registrer deg for behandling på våre nettsider, og skriv at du ønsker forsamtale til dette tilbudet. Om du allerede er i behandling hos oss, kan du henvises til venteliste av din psykolog/rådgiver.