Dynamisk gruppeterapi

Livsmønstre er levemåte eller livsform som er karakteristisk for en person. Måten vi lever og fremtrer på kan føre til at vi får det vanskelig med oss selv, eller med andre mennesker. Da kan vi trenge hjelp til å forstå oss selv bedre, og til å jobbe med å endre væremåter som er med på å opprettholde vanskene. Ofte kan dette gjøres best i gruppe sammen med andre.  

Eksempler på livsmønstre kan være  

 • Opplevelse av å lett bli avhengig av andre 
 • Overinvolvering i andre  
 • Unnvikelse av situasjoner som kan frembringe negative følelser 
 • Vansker med å vise følelser  
 • Vansker med å knytte seg til andre 
 • Vansker med selvkontroll 
 • Overdreven kontroll/rigiditet 

Det er i møte med andre vi lærer oss selv å kjenne. I en gruppe kan det blant annet gjøres ved å undersøke hvordan vi blir opplevd av andre og hvordan andre påvirker oss. Dette gjøres gjennom samspillet i gruppen ved å få og gi tilbakemeldinger til andre, og ved å «øve» på nye måter å være på samspill med andre.  

Praktisk 

Gruppen består av 10 gruppedeltakere og to terapeuter (psykologspesialister). 

Gruppen vil gå over 20 samlinger på 1 ½ time hver gang på torsdager fra kl. 10:15-11:45. 

Oppmøtested: Studentsenteret, 3. etasje, Sammen psykisk Helse, Parkveien 1, Bergen. 

Før oppstart: 

 • Forsamtale hvor grunnleggende mønstre i væremåte blir kartlagt 
 • Utforming av kasusformulering (beskrivelse av det du ønsker å jobbe med) sammen med student 

I gruppen vil det jobbes med:  

 • Analysbeskrivelse av atferd i lys av målformuleringen  
 • Arbeid i gruppen med egen grunnproblematikk  
 • Undersøke egne erfaringer og bruke relasjoner i gruppen her og nå til å jobbe med og endre trekk ved en selv som står i veien for utvikling og personlig vekst.  
 • Fordrer selvavsløring og ønske om å forstå seg selv, sine reaksjoner og handlingsmønster. 

Deltakelse 

Dette er ikke rette gruppen dersom du for tiden sliter mye med rusproblematikk, psykose eller alvorlige tanker om å ta ditt liv – da kan vi hjelpe deg å finne mer passende tilbud. 

Ønsker du mer informasjon om gruppebehandling, og ønsker å be om en forsamtale til denne gruppen? Ta kontakt på telefon 55 96 88 44, eller registrer din interesse via våre nettsider her og fortell du ønsker forsamtale til dynamisk korttids gruppeterapi. 

Om du allerede er i behandling ved Sammen, kan du be om henvisning av din terapeut.  

Dette tilbudet er for deg som er student, og som betaler semesteravgift til Sammen/ditt lærested.