Bryt voldsarven Ung

Bryt voldsarven Ung er et gruppetilbud for studenter som har levd med vold i sin nærmeste familie. Sammen med andre vil du kunne bryte med ensomheten det ofte er å ha erfart vold under oppveksten, eller vært vitne til vold mellom dine foreldre.

Kurset holdes av Alternativ til Vold for studenter ved Sammen. I løpet av kurset vil du lære om hva vold er og hva det gjør med oss, du vil kunne få et tydeligere språk på dine opplevelser, og hvem som er ansvarsbærende for det som har hendt. Mange som opplever vold i familien tar med seg sine erfaringer videre i livet, og disse kan prege vår psykiske helse. Vold kan gi en grunnleggende følelse av utrygghet og påvirke vår evne til å skape og bevare nye friske relasjoner. Mange er også redde for å bli som mor og far, eller bli utsatt for vold igjen. Du jobber med dette gjennom 5 samlinger i gruppe med 8 ulike temaer, parallelt med individuelle samtaler ved Sammen. Vi håper da at du er i bedre stand til å håndtere dine erfaringer, samt legge voldsoppveksten bak deg. Kurset består av teori og oppgaver, hvor du selv bestemmer hvor mye av dine opplevelser du vil dele med de andre.  

Praktisk:  

Terapeuter/gruppeledere: Kurset holdes av psykologer ved Alternativ til Vold Ingjerd Sørheim og Helene Kaland. Parallelt med kurset, vil du ha kontakt med terapeut ved Sammen. 

Antall deltagere: Inntil 8 deltagere i gruppen. 

Tid/varighet: kurset strekker seg over 5 samlinger, med tre timers varighet hver samling.  

Sted: Alternativ til Vold, Rådhusgaten 4, 4. etasje. 

Før- og ettersamtale: I forkant av kurset møter en av gruppelederne til en individuell samtale.  Her får du informasjon om kurset, der du finner ut om dette er det riktige tilbudet for deg. Når du er ferdig med kurset inviteres du til en evalueringssamtale.  

Henvisning: Henvisning til denne gruppen kan gjøres av psykolog eller rådgiver ved Sammen psykisk helse, eller ved at du ringer telefon 55 96 88 44. Før du deltar på kurset bestiller du time hos en psykolog/ rådgiver ved Sammen.