Bryt voldsarven Ung

Bryt voldsarven Ung er et gruppetilbud for studenter som har levd med vold i sin nærmeste familie. Mange tenker de er alene om å ha opplevd vold i oppveksten, dette er derimot feil. Studenter kan ha vært vitne til vold mellom foreldre og nære omsorgspersoner, eller erfart vold. Med vold menes enhver handling rettet som skader, smerter eller krenker, og her kan du lese mer om hvordan kursholderen Alternativ til Vold (ATV) definerer vold. Mange som opplever vold i familien...

  • tar med seg sine erfaringer videre i livet, disse kan prege vår psykiske helse
  • kan være redde for å bli som mor og far, eller bli utsatt for vold igjen
  • Vold kan gi en grunnleggende følelse av utrygghet
  • Vold kan påvirke vår evne til å skape og bevare nye friske relasjoner

Sammen med andre vil du kunne bryte med ensomheten det ofte er å ha erfart dette.

Formål

 I løpet av kurset vil du lære om hva vold er, hva det gjør med oss, og hvordan du kan bearbeide det. Du vil kunne få et tydeligere språk på dine opplevelser, og hvem som er ansvarsbærende for det som har hendt. Sammen med andre vil du kunne bryte med ensomheten det ofte er å ha erfart vold under oppveksten. Erfaringer i kurset, vil kunne gjøre det lettere for deg å etablere og bevare trygge og gode relasjoner. Med ny kunnskap vil du kunne være i bedre stand til å håndtere erfaringer, bryte med voldsarven, samt legge voldsoppveksten bak deg.

Praktisk  

Kurset holdes av Alternativ til Vold for studenter. Kurset består av teori og oppgaver, hvor du selv bestemmer hvor mye av dine opplevelser du vil dele med de andre.  Du jobber med dette gjennom 4 samlinger pluss gjenforeningssamling. Parallelt tilbys individuelle samtaler ved Sammen. 

Terapeuter/gruppeledere: Ingjerd Sørheim og Helene Kaland, psykologer ved Alternativ til Vold. Parallelt med kurset, vil du ha kontakt med terapeut ved Sammen. 

Antall deltagere: Inntil 8.

Tid/varighet: 4+1 samlinger, hver samling varer 3 timer.  Oppstart oktober 2023

Sted: Alternativ til Vold, Rådhusgaten 4, 4. etasje. 

Før- og ettersamtale: I forkant av kurset møter en av gruppelederne til en individuell samtale.  Her får du informasjon om kurset, der du finner ut om dette er det riktige tilbudet for deg. Når du er ferdig med kurset inviteres du til en evalueringssamtale.  

Deltakelse

Denne gruppen er for deg som har opplevd eller vært vitne til en eller flere former for vold. Dette er ikke rette gruppen akkurat nå, dersom du for tiden sliter mye med rusproblematikk, omfattende spiseforstyrrelser, psykose eller har alvorlige tanker om å ta ditt liv. Ta uansett kontakt med Sammen, så kan vi hjelpe deg å finne et mer passende tilbud.

Henvisning: Henvisning til denne gruppen kan gjøres ved at du ringer telefon 55 96 88 44 og melder din interesse. Er du i behandling hos Sammen Psykisk Helse, kan din psykolog eller rådgiver ved Sammen psykisk helse melde deg på. Før du deltar på kurset «Bryt Voldsarven Ung», husk også å bestille time for individuell oppfølging hos en psykolog/ rådgiver ved Sammen. Hvis du ikke er i behandling, bestiller du her.