Angst og depresjon

Denne gruppen er for deg som kan sliter med ulike typer angstproblematikk, eller en kombinasjon av angst og depresjon/nedstemthet.  I gruppen jobber man med faktorer og prosesser som er felles for ulike psykiske vansker, og gir en spisset behandling for disse. Elementer i behandlingen er kognitiv terapi med ekstra vektlegging av emosjoner/emosjonsregulering, eksponering og mindfulness-øvelser.

Henvisning: Henvisning til denne gruppen gjøres hovedsakelig fra psykolog eller rådgiver ved Sammen Psykisk Helse.

Tid/varighet: Høsten 2022 vil det starte opp to angst- og depresjonsgrupper:

  • Gruppe 1 går mandager kl.10.00-12.00, oppstart 19. september. Gruppen er ledet av psykologspesialistene Inghild Nygård og Gunhild Solhaug.  
  • Gruppe 2 går onsdager, oppstart 19.10.22 kl.09.30-11.30. Gruppen ledes av psykologspesialist Gjertrud Ekerhovd og psykiatrisk sykepleier/rådgiver Marianne Hauge.  

Behandlingen går over ca 10 uker, 2 timer pr samling (muligens 3 timer mot slutten når det jobbes med eksponering).

Antall: Det er plass til 8-10 deltakere i hver gruppe.  

Sted: Studentsenteret, Kurslokalet Sammen råd og helse.

Forsamtale: Før gruppen starter inviteres du til en til to forsamtaler slik at vi sammen kan avklare om dette kan være det riktige tilbudet for deg.

Inklusjons- og eksklusjonskriterier: For å få det du lærer i gruppen under huden er det viktig at du er innstilt på å gjøre øvelser mellom samlingene. Det er da du kan innlemme det du lærer i livet ditt.

Dette er ikke rette gruppen dersom du for tiden sliter mye med rusproblematikk, psykose eller alvorlige tanker om å ta ditt liv – da kan vi hjelpe deg å finne mer passende tilbud.