Angst og depresjon

Denne gruppen er for deg som kan sliter med ulike typer angstproblematikk, eller en kombinasjon av angst og depresjon/nedstemthet. I gruppen jobber man med faktorer og prosesser som er felles for ulike psykiske vansker, og gir en spisset behandling for disse. Elementer i behandlingen er kognitiv terapi med ekstra vektlegging av følelser og hvordan mestre disse, eksponering og mindfulness-øvelser.

Hvem passer gruppen for? 

For å få det du lærer i gruppen under huden er det viktig at du er innstilt på å gjøre øvelser mellom samlingene. Det er da du kan innlemme det du lærer i livet ditt.  

Dette er ikke rette gruppen dersom du for tiden sliter mye med rusproblematikk, psykose eller alvorlige tanker om å ta ditt liv – da kan vi hjelpe deg å finne mer passende tilbud.  

Praktisk

Terapeuter/gruppeledere: Gruppen holdes av psykologspesialistene Gjertrud Ekerhovd og Inghild Nygård.  

Forsamtale: Før gruppen starter inviteres du til en til to forsamtaler med terapeut Inghild eller Gjertrud, slik at vi sammen kan avklare om dette kan være det riktige tilbudet for deg.  

Henvisning: Henvisning til denne gruppen gjøres av psykolog eller rådgiver ved Sammen psykisk helse.  

Antall deltakere: 8-10  

Sted: Parkveien 20, 5007 Bergen 

Tid/varighet: Torsdager (hovedsakelig). Oppstart blir i begynnelsen av september, og varer i ca. 15 uker. De fleste samlingene vil vare 2 timer, men mot slutten vil tiden bli utvidet for å ha god tid til å prøve ut det du har lært i gruppen. 

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt på telefon 55 96 88 44, eller snakk med  psykolog/rådgiver.