Angst og depresjon

Denne gruppen er for deg som kan sliter med ulike typer angstproblematikk, eller en kombinasjon av angst og depresjon/nedstemthet. I gruppen jobber man med faktorer og prosesser som er felles for ulike psykiske vansker, og gir en spisset behandling for disse. Elementer i behandlingen er kognitiv terapi med ekstra vektlegging av følelser og hvordan mestre disse, eksponering og mindfulness-øvelser.

Praktisk

Terapeuter: Gruppen holdes av psykologspesialistene Gjertrud Ekerhovd og Inghild Nygård.  

Antall deltakere: 8-10  

Sted: Parkveien 20, 5007 Bergen 

Tid/varighet: Torsdager (hovedsakelig). Oppstart blir i begynnelsen av september, og varer i ca. 15 uker. De fleste samlingene vil vare 2 timer, men mot slutten vil tiden bli utvidet for å ha god tid til å prøve ut det du har lært i gruppen. 

Forsamtale: Før gruppen starter inviteres du til en til to forsamtaler slik at vi sammen kan avklare om dette kan være det riktige tilbudet for deg.  

Hvem passer gruppen for? 

For å få det du lærer i gruppen under huden er det viktig at du er innstilt på å gjøre øvelser mellom samlingene. Det er da du kan innlemme det du lærer i livet ditt.  

Dette er ikke rette gruppen dersom du for tiden sliter mye med rusproblematikk, psykose eller alvorlige tanker om å ta ditt liv – da kan vi hjelpe deg å finne mer passende tilbud.  

Henvisning til denne gruppen gjøres av psykolog eller rådgiver tilknyttet Sammen psykisk helse.