Angst og depresjon

Vi har alle gjort ting som vi kanskje skulle ønske vi ikke hadde gjort fordi følelsene er sterke. Eller unngått å gjøre ting for at ikke ubehagelige følelser skal oppstå. Når vi har det vanskelig er det menneskelig å gjøre ting som hjelper der og da, men som ikke nødvendigvis hjelper oss videre på sikt. Snarere tvert imot kan vi oppleve at vi står fast, og ikke vet helt hvordan vi skal komme oss videre

Vi har ulike følelser, noen som er lette å håndtere, andre som er mer utfordrende. Personer som har, eller er sårbare for å utvikle ulike følelsesmessige vansker, synes å oppleve følelser/emosjoner sterkere og oftere enn gjennomsnittet.

 • Virker det som om du blir lettere trist/engstelig frustrert enn andre?
 • Er det vanskelig for deg å slutte å tenke på ting som gjør deg urolig, sint eller flau?
 • Eller prøver du å unngå å tenke på disse tingene?
 • Holder du deg opptatt for å unngå å kjenne på vanskelige følelser?
 • Utsetter du å gjøre noe som kan gjøre deg engstelig?
 • Sier du nei til å være med på ulike sammenkomster fordi du er redd for å ikke være bra nok?
 • Er du en som grubler eller bekymrer deg mye?
 • Har du vansker med å styre temperamentet ditt?
 • Har du en tendens til å isolere deg når du føler deg nedfor?
 • Nedprioriterer du ting du egentlig vet er bra for deg som (f.eks søvn og hvile), når du er stresset?

Kanskje kjenner du deg igjen i ett eller flere av disse punktene? Hvis det du kjenner deg igjen i skaper trøbbel for deg i livet ditt, kan denne gruppen være noe for deg. Gruppen er for deg som sliter med ulike former for angstproblematikk, eller en kombinasjon av engstelse/nedstemthet.

Hva vil du lære?                                                                                                                 I gruppen vil du lære om:

 • Følelser
 • Verktøy til å håndtere sterke følelser
 • Øve på verktøyene slik at de blir hjelpsomme i livet ditt.

Forskning har vist at mange emosjonelle vansker har noe grunnleggende til felles. Fokuset i denne behandlingen er derfor rettet mot det som er felles for ulike emosjonelle vansker.  Behandlingen er basert på kognitiv terapi med ekstra vektlegging av følelser og regulering av følelser. Elementer i behandlingen er også mindfulnessøvelser og eksponering.

Praktisk informasjon

Sammen jobber vi med hva som kan være gode og viktige målsetninger for deg, og hvordan disse kan deles opp slik at du skritt for skritt beveger deg mot målene dine. Mye av dette arbeidet gjøres mellom samlingene, der du lever livet ditt. Det er både erfaringsdeling, undervisning og øvelser. Du bestemmer selv hvor mye du vil dele.

Hvert kurs har 10 møter, med 2 timers varighet. Antall deltakere: 8- 10.

Det vil vårsemesteret 2023 være 2 grupper (muligens en 3.runde med oppstart rundt mars)

Gruppe 1

Onsdager kl. 09.00 - 12.00

Oppstart 06.09.23, oppmøte hver uke i 10 uker (utenom onsdag 11.10.23).

Gruppeledere: Inghild Nygård og Gunhild S. Solhaug, psykologspesialister

Oppmøtested: Studentsenteret, 3. etasje, Sammen psykisk Helse, Parkveien 1, Bergen. Rominformasjon kommer.

Gruppe 2

Onsdager kl. 09.00 - 12.00

Oppstart 04.10.23, oppmøte hver uke i 10 uker (utenom 11.10.23).

Gruppeledere: Gjertrud Ekerhovd, psykologspesialist og Marianne Hauge, rådgiver.

Oppmøtested: Studentsenteret, 3. etasje, Sammen psykisk Helse, Parkveien 1, Bergen (mer informasjon om rom kommer).

Dette er for deg som

 • Er student og betaler semesteravgift til Sammen/ditt lærested
 • Kjenner deg igjen i beskrivelsene over
 • Kan delta på hele kurset (helst alle 10 kursmøtene, om ikke annet er avtalt)

Dette er ikke gruppen for deg som for tiden sliter med psykose, rusproblematikk, eller har alvorlige tanker om å ta ditt liv. Da vil vi heller hjelpe deg med å finne et mer passende tilbud.  

Slik blir du med

Ønsker du mer informasjon om gruppen, eller vil melde interesse for deltakelse? Ta kontakt på telefon 55 96 88 44, registrer deg for behandling på våre nettsider, og skriv at du ønsker dette tilbudet. Om du allerede er i behandling hos oss, kan du henvises av din psykolog/rådgiver.

I forkant av kurset/gruppen blir du invitert til en uforpliktende forsamtale. I forsamtalen blir det anledning til å stille spørsmål, og finne ut om dette er riktig tilbud for deg.