Studiemestring

There was an error while rendering this tile

Kickstart semesteret med gode studievaner

Å få kontroll over studiene handler ikke bare om å lese, men også om planlegging, motivasjon, selvdisiplin, notatteknikker, øving og fritid. 

Det finnes mange måter å lære på. Ved å bli bevisst på ulike studieteknikker, kan du velge de verktøyene som passer best for deg.

Vi går igjennom

  • arbeidssituasjonen
  • konsentrasjon
  • motivasjon
  • notat- og leseteknikk
  • vanlige tidstyver
  • eksamensforberedelser

Dette kurset gir deg det du trenger for å mestre jobben som student, og redskapene du trenger til å forberede deg på eksamen.

Hvordan notere for å lære best? Dette arket hjelper deg å strukturere notatene dine og vil bli tatt opp på kurset.

Kursholder: Berit Chr. Nestås
Varighet: 2 timer
Kurset er gratis for studenter som betaler semesteravgift. Ikke meldt forfall vil belastes med 300 kr.