Selvfølelse - digitalt kurs

Bevisstgjøring rundt egen selvfølelse kan starte gode prosesser. Kanskje du kjenner deg igjen?
  • Har du behov for å vise deg selv og andre at du er god nok, men føler at du feiler?

  • Synes du det er vanskelig å vise sårbarhet? 

  • Vurderer du seg selv negativt i møte med andre?

  • Blir du overveldet av forventninger, slik at det er vanskelig å studere?

Kursdato: Onsdag 6. mai
Tid: 12.00 - 13.30

Kurset er digitalt og gjennomføres på Teams.
Det blir gitt informasjon om pålogging til påmeldte i forkant av kurset.    
   

NB! Det er av sikkerhetsmessige grunner ikke rom for å dele noe av konfidensiell karakter fra kurset. Du vil få tilgang til et selvhjelpprogram samt tilbud om individuell oppfølging i etterkant av kurset. 

Kursholder: Line Fleischer
Varighet:  1t 30 min
Kurset er gratis for studenter som betaler semesteravgift. Ikke meldt forfall vil belastes med kr 300.