Stressmestring

Visste du at stress ikke trenger å være farlig?

Stress er ikke nødvendigvis så farlig! Det kommer an på hvordan vi tenker om det, og hvordan vi forstår våre egne stressreaksjoner.

Kurset er bygget opp rundt praktiske øvelser:

  • teknikker for avspenning og oppmerksomhet
  • kartlegging av hva som skaper stress og hvordan håndtere det
  • hvordan bruke stresset som en ressurs
Kursholdere: Ruth Velsvik
Varighet: 3 timer
Kurset er gratis for studenter som betaler semesteravgift. Ikke meldt forfall vil belastes med kr 300.