Mindfulness

There was an error while rendering this tile

Tar følelsene overhånd? Da kan Mindfulness være noe for deg

Mindfulness, ofte kalt oppmerksomt nærvær, er evnen til å være her og nå, både når det gjelder følelser, tanker og kroppslige fornemmelser.

Kurset gir deg

  • innføring i hva Mindfulness er gjennom teori og øvelser
  • kunnskap om hvordan Mindfulness kan være nyttig i hverdagen som student.

For best mulig utbytte blir det lagt til rette for noe egentrening mellom samlingene.

Kursholdere: Trine Haugen og Line Fleischer
Varighet: 4 samlinger (2 timer pr. gang.)
Kurset er gratis for studenter som betaler semesteravgift. Ikke meldt forfall vil belastes med kr. 300.