Ta ordet!

Opplever du sterkt ubehag når du skal ta ordet i en forsamling?

Som student forventes det at du skal samarbeide med andre og holde faglige presentasjoner. Dette innebærer at du må våge å eksponere deg muntlig. Gir dette deg hjertebank, skjelving og konsentrasjonsproblemer? Gruer du deg i lang tid i forveien?

Ta ordet-kurset hjelper deg til bedre selvtillit og trygghet i muntlige presentasjoner. Det blir lagt vekt på å skape en trygg atmosfære der du som deltaker gradvis øver deg på å presentere. Vi har en praktisk tilnærming og lærer deg teknikker som avhjelper nervøsitet og spenninger.

Kurset går over fire ganger og har plass til 9 deltakere, som blir fulgt opp av kursleder.

Kursholder: Berit Nestås

Kurset er gratis for studenter som betaler semesteravgift. Ikke meldt forfall vil belastes med kr 300.