Ta ordet!

Opplever du sterkt ubehag når du skal ta ordet i en forsamling?

Som student forventes det at du skal samarbeide med andre og holde faglige presentasjoner. Dette innebærer at du må våge å eksponere deg muntlig. Gir dette deg hjertebank, skjelving og konsentrasjonsproblemer? Gruer du deg i lang tid i forveien?

Ta ordet-kurset hjelper deg til bedre selvtillit og trygghet i muntlige presentasjoner. Det blir lagt vekt på å skape en trygg atmosfære der du som deltaker gradvis øver deg på å presentere. Vi har en praktisk tilnærming og lærer deg teknikker som avhjelper nervøsitet og spenninger.

Kurset går over fire ganger og har plass til 9 deltakere, som blir fulgt opp av kursleder.

KURS I
1. kursdag   onsdag 27. januar              kl. 14:00 - 17:00 
2. kursdag   onsdag  03. februar            kl. 14:00 - 17:00 
3. kursdag   onsdag  10. februar            kl. 14:00 - 17:00 
4. kursdag   onsdag   17. februar           kl. 14:00 - 17:00  

KURS II
1. kursdag   torsdag 8. april                    kl. 14:00 - 17:00 
2. kursdag   torsdag 15. april                  kl. 14:00 - 17:00  
3. kursdag   torsdag 22. april                  kl. 14:00 - 17:00  
4. kursdag   torsdag   29. april               kl. 14:00 - 17:00                                                   5. kursdag torsdag 6. mai                      kl. 14:00 - 17:00
NB! Det er en forutsetning for å delta at du kan møte alle kursdagene.

Kursholder: Berit Nestås

Kurset er gratis, og for studenter som betaler semesteravgift. Ikke meldt forfall vil belastes med kr 300.