Timebestilling psykisk helse

55 96 88 44

Mandag - onsdag kl. 1000 - 1900, torsdag - fredag kl. 10.00 - 15.00.

Tar du kontakt på telefon anbefaler vi å finne et sted der du kan snakke mest mulig uforstyrret.
Du kan også møte opp i vår ekspedisjon på Studentsenteret for timebestilling.

Henvendelser fordeles fortløpende. Henvendelsesgrunn og intern kapasitet avgjør om du settes opp til første samtale med psykolog eller rådgiver.

Mailkorrespondanse kan ikke benyttes pga. krav til sikkerhet.

  • Tilbudet er for alle studenter som har betalt semesteravgift til Sammen
  • Det gis tilbud om behandling av psykiske plager av ulik grad/omfang. Ved individuell oppfølging vil tilbudet være av kort varighet. Ved behandling i gruppe er det mulighet for oppfølging over noe lengre tid.
  • Du trenger ingen henvisning fra lege.
  • Fra henvendelsestidspunkt går det vanligvis 3-4 uker for timeavtale. I perioder med stor pågang kan det gå lenger tid. For øyeblikket er det lite tilgjengelige timer før jul. Kurs og gruppetilbud har vanligvis kortere ventetid. For avgrensede problemstillinger som kan avklares gjennom 1-2 samtaler, anbefales timebestilling hos våre rådgivere.