Timebestilling psykolog

Telefon: 55 54 51 45 mellom klokken 10:00-14:00 mandag til fredag. 

Tar du kontakt på telefon anbefaler vi å finne et sted der du kan snakke mest mulig uforstyrret.
 

Du kan også bestille time i ekspedisjonen vår på Studentsenteret klokken mellom klokken 09:00-14:30 mandag til fredag   

Mailkorrespondanse kan ikke benyttes pga. krav til sikkerhet.

  • Psykologtilbudet er for alle studenter som har betalt semesteravgift til Sammen
  • Det gis tilbud om behandling av psykiske plager av ulik grad/omfang. Ved individuell oppfølging vil tilbudet være av kort varighet. Ved behandling i gruppe er det mulighet for oppfølging over noe lengre tid.
  • Du trenger ingen henvisning fra lege.
  • Nye henvendelser tildeles nå time i andre halvdel av mars.